تمرین | نکات تمرینی از دیدگاه قهرمانان

تمرین سرشانه با لاری اسکات

هنگامی که لاری اسکات در دو سال آغازین مسابقات مستر المپیا بر روی سکو نخست ایستاد سرشانه هایی را به نمایش گذاشت که در آن زمان به عنوان بزرگترین گردترین و تفکیک شده ترین سرشانه ها شناخته می شد...
ادامه مطلب"تمرین سرشانه با لاری اسکات"...