اصول تمرینی در بدنسازی | تمرین

برنامه تمرینی حجم بازو

تمامی بدنسازان بدنبال یک بازوی برجسته و ستبر می باشندو شاید این مدل بازوی آرزوی تمامی بدنسازان باشد.اما متاسفانه بسیاری از کسانی که برای تحقق بخشیدن به این رویای خود برنامه ریزی و تمرین کرده و تغذیه و حتی...
ادامه مطلب"برنامه تمرینی حجم بازو"...
اصول تمرینی در بدنسازی | تمرین

نکاتی مهم برای رشد و حجم بازو

 خلاصه تمرین: هدف اصلی: اعمال شوک و ساخت عضله نوع تمرین: ترکیبی با سیستم تمرینی ۸ * ۸ سطح آموزش: متوسط تا پیشرفته تعداد تمرین در هفته: ۲ روز تجهیزات مورد نیاز: هالتر،دمبل،هالتر خم EZ و دستگاه جنسیت مورد...
ادامه مطلب"نکاتی مهم برای رشد و حجم بازو"...