حرکات ورزشی

حرکات ورزشی برای داشتن عضلاتی زیبا

حرکات ورزشیبا انجامِ این حرکات، عضلاتِ پشتِ بدنِ خود را زیبا کنید؛ مهم نیست که در چه سطحی از آمادگی جسمانی قرار دارید، در اینجا ما تمریناتی را برایِ تمامیِ سطوح ارائه می‌دهیم.
یک پشتِ قوی، عاری از هر گونه درد و ناراحتی خواهد بود؛ برایِ تقویت عضلات اطرافِ ستون فقراتِ خود، به این تمرینات توجه کنید.

سطحِ مبتدی

تناسب انداماز سمتِ صورت بر رویِ زمین دراز بکشید؛ دست‌ها و پاهایِ خود را باز کنید تا فرم X مانند را به خود بگیرند. شکمِ خود را سفت نگه دارید و دستِ راست، پایِ چپ و سرِ خود را به میزانِ ۷٫۵ سانتی‌متر بلند کنید.
تا ۳ شماره صبر کنید، سپس خود را‌‌ رها کنید. این کار را در جهتِ مقابل نیز انجام دهید؛ یعنی دستِ چپ، پایِ راست و سرتان را بلند کنید.
این حرکات را برایِ ۸ تا ۱۰ مرتبه انجام دهید.

سطحِ متوسط
تناسب اندامبایستید و پا‌هایتان را به اندازه عرضِ شانه‌هایتان باز کنید، یک میله ورزشی را رویِ شانه‌هایتان بگذارید و هر طرفِ آن را با کفِ دستانتان نگه دارید و به جلو خم شوید. زانوهایتان را کمی خم کرده و تنه را صاف نگه دارید، به آرامی از باسن به سمتِ جلو خم شوید تا بالا تنه‌تان به صورتِ موازی با زمین قرار بگیرد.تا ۳ بشمارید. به آرامی به حالتِ اولیه برگردید و این حرکت را ۸ تا ۱۰ بار تکرار کنید.

 سطح پیشرفته
تناسب اندامبایستید و پا‌هایتان را به اندازه عرضِ باسن باز کنید؛ در هر دستتان یک دمبل ۲ کیلوگرمی نگه دارید. از باسن به جلو خم شوید. در‌‌ همان زمان پایِ راستتان را در پشتِ خود بالا بیاورید و آن را موازی با زمین قرار دهید؛ کفِ پایتان را منقبض کنید.
در این وضعیت باقی بمانید، و مطابقِ شکل آرنجِ چپِ خود را بالا بکشید.
این حرکت را برایِ ۸ تا ۱۰ مرتبه انجام دهید. سپس جهتِ خود را عوض کنید.

منبع: پارسه گرد

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.