یک نمونه برنامه برای یوگای کودکان

یک نمونه برنامه برای یوگای کودکان

یک نمونه برنامه برای یوگای کودکانکلاسهای یوگای کودکان یک راه عالی برای آشنایی کودکان با حرکات ،نحوه تنفس و فلسفه یوگا است.کلاسهای یوگای کودکان می توانند به راحتی برنامه ریزی شوند تا برای سنین مختلف از کودک تا نوجوان، مناسب باشند . بچه ها می توانند تجربه ی مثبتی با انجام دادن یوگا کسب کنند در نتیجه ممکن است یوگا را به عنوان یک فعالیت برای همه عمر انتخاب نمایند. راههای مختلفی برای سرگرم و مشتاق نمودن کودکان در یک کلاس یوگا وجود دارد.مربیان یوگا می توانند یک کلاس با شبیه سازی حیوانات به وجود آورند و بچه ها را تشویق نمایند که صدای حیوانات را تقلید نمایند،یک بازی از حرکات یوگا ترتیب دهند و یا یک داستان را با مشارکت بچه ها و با با استفاده از حرکات یوگا پیاده سازی نمایند.
یک نمونه برنامه برای یوگای کودکانهمواره با یک برنامه گرم کردن شروع نمایید تا خون در همه اندام های بدن جریان یابد و ذهن متمرکز گردد.برنامه گرم کردن را بر اساس سن کودکان در نظر بگیرید.به عنوان مثال،کودکان نوپا به برنامه ای از پوزیشن های اکتیو نیاز دارند.از آنها بخواهید یکی دو نفس عمیق بکشند به طوری که شکمشان مانند بادکنک پر شود ،سپس هوا را با فشار به بیرون بدمند.شاگردان بزگتر می توانند چند دقیقه بیشتر بر نفس کشیدند تمرکز نمایند.در هر کلاس یک تکنیک را به آنها آموزش دهید مانند تنفس تناوبی از بینی،تنفس شیر،تنفس اقیانوس.برای تشویق بیشتر آگاهی از خود و از بدن، از شاگردان بخواهید که هوا را در حالیکه ششهایشان را پر می کند حس کنند و خارج شدن آن را با بازدم هنگامی که آن را به بیرون می دمند ،حس نمایند.
یک نمونه برنامه برای یوگای کودکانپس از تنفس، بدن را با حرکات سلام بر خورشید،خم به جلو و یا حرکات دیگری که کل بدن را درشامل میشود گرم نمایید.سپس برنامه را با یک سری حرکات نشسته ادامه دهید.با حرکات پروانه،کبری،سربر زانو، گربه-گاو و یا پل شروع نمایید.حرکاتی را انتخاب نمایید که رفتن از یکی به دیگری آسان باشدپس از حرکات نشسته، به سمت حرکات ایستاده بروید،مانند درخت،سگ سر پایین،قله،مثلث یا جنگجو.
یک نمونه برنامه برای یوگای کودکاندر صورت امکان،در بین تمرینات ،تمریناتی را که در اطراف کلاس انجام می شوند بگنجانید.بچه ها می توانند از یک تشک به تشک دیگر بروند در حالی که یک سری حرکات تعیین شده را انجام می دهند و یا یک بازی “استپ آزاد” را انجام می دهند،می توانند در اطراف اتاق حرکت کنند تا زمانی که موزیک قطع شود،در این حالت در پوزیشن تعین شده باقی بمانند تا زمانی که موزیک دوباره شروع شود.بچه ها را مشغول نگه دارید،چنانچه احساس کردید بی علاقه شده اند رویه تمرین را تغییر دهید.
یک نمونه برنامه برای یوگای کودکانبرنامه را با چند حرکت آرام کننده بر روی زمین به پایان ببرید که باعث شود بچه ها بتوانند جسم و فکرشان را آرام کنند.پوزیشن جسد یک حرکت کلاسیک برای پایان کلاس است.مربیان می توانند کلاس را با یک حرکت تجسمی هدایت کنند، از کودکان بخواهید مکان مورد علاقه شان را مجسم کنند،یا رنگ مورد علاقه اشان را و یا یکی از افراد مورد علاقه شان را که دوست دارند برای او انرژی مثبت بفرستند.

آموزش یوگای صورت

منبع: نوا یوگا

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.