یک حرکت برای تمام شکم !

یک حرکت برای تمام شکم !

 یک حرکت برای تمام شکم !

در تصور بسیاری از افراد ، عضلات شکم ، تنها عضله راست شکمی است که در واقع همان شش تکه شکم است و بسیاری آرزویش را دارند. اما برای داشتن میان تنه ای کامل و بی نقص ، باید دیگر عضلات ناحیه شکم که در واقع سه گروه عضلانی هستند را هم تحت تمرین قرار دهید .

در کنار عضلات راست شکمی عضلات مورب خارجی ( پهلو ) قرار دارد ، عضله مورب داخلی ( که زیر عضله راست و مورب خارجی قرار گرفته ) و عضله عرضی شکمی ( که عضله ای عمقی است و زیر سه عضله مذکور قرار دارد ) . تمرین این عضلات می تواند باعث تقویت قدرت و ثبات کلی شما شود.

شاید تصور کنید تمرین دادن تمام این عضلات زمان زیادی نیاز دارد ولی اگر وقت کمی در اختیار دارید ، می توانید باز هم تمرین شکم موثری داشته باشید تنها با اجرای یک حرکت !

شاید این مثل شعارهای تبلیغاتی بنظر آید ولی واقعیت است . بر اساس تحقیقاتی که در مرکز پزشکی دانشگاه نبراسکا انجام شد ، می توانید هر چهار عضله ناحیه شکم را با حرکت کرانچ تحت فشار بگذارید ! تنها ترفند بر می گردد به چگونگی اجرای آن . دانشمندان کشف کردند یک شیوه اجرا می تواند تنها عضله راست شکمی  را  تحت فشار قرار دهد ، در حالی که شیوه اجرای دیگری عضلات مورب و عرضی شکم را تحت فشار  می گذارد .

از علم تا عمل

ابتدا به انجام دو سه ست کرانچ به شیوه  پیش رو بپردازید برای کار بر عضله راست شکمی با انقباض عضلات شکم همزمان شکم  خودرا جتو دهید سپس سعی کنید. با ادامه انقباض  فاصله بین قفسه دندها و لگن را کاهش دهید .سعی کنید همزمان با انقباض ، قفسه دنده ها  را به داخل بکشید .
سپس دو یا سه ست کرانچ هم به شیوه پیش رو انجام دهید برای هدف قرار دادن عضلات مورب و عرضی شکم : شکم را داخل بکشید همزمان پایین پشت را کاملاً مماس با زمین حفظ کنید و سعی کنید همزمان با حرکت بالا تنه قفسه دنده ها را بیرون دهید

منبع : مجله فلکس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.