کمبود سروتونین , عامل ایجاد خستگی

کمبود سروتونین , عامل ایجاد خستگی

کمبود سروتونین , عامل ایجاد خستگی
دلیل آن نیز تغییر فعالیت شبکه‌های عصبی مسوول ترشح سروتونین یکی از حاملان عصبی مغز است. محققان دانشگاه بارسلون برای اثبات این قضیه گروهی از قهرمانان ورزشی را تحت آزمایش دورچر با شدت متوسط قرار دادند و به برخی از آنها مکمل تریپتوفان دادند.

بعد از ۲۰ دقیقه و افزایش شدت فعالیت تمامی شرکت‌کنندگان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد کسانی که مکمل مصرف کرده بودند توانستند ۱۲۵۲۶ متر را طی کنند در حالی که افرادی که مکمل مصرف نکرده بودند ۱۱۹۵۹ متر را طی کردند.

محققان می‌گویند مصرف تریپتوفان سیستم ترشح سروتونین را اصلاح می‌کند و قدرت بدنی را افزایش می‌دهد. تریپتوفان نوعی اسیدآمینه غذایی است که پروتئین‌ها را تشکیل می‌دهد و سلول‌های عصبی از آن برای تولید سروتونین استفاده می‌کنند.

منبع : fitnesstips

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.