چرخش سوئیسی

چرخش سوئیسی

چرخش سوئیسی

آموزش کامل حرکت چرخش سوئیسی با وزنه

هدف:

عضلات مورب

اجرا:

در این حرکت ابتدا یک وزنه را نزدیک سینه نگه دارید و چرخش را با آن انجام دهید.این کار برای افزایش میزان قدرت نیز می باشد.

نکته:

برای دشوارتر کردن حرکت بازوهایتان را تا جایی که امکان دارد باز کنید.

منبع : ایرانی فیتنس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.