چربی سوزی

چربی سوزی سریع و موثر

چربی سوزیبا ۲۰ دقیقه تمرین در روز و ۵ روز در هفته ۱۵% چربی بدنتان را به راحتی بسوزانید. شاید زمان کمی به نظر برسد ولی ۱۵-۲۰ دقیقه تمرین پرفشار مقاومتی می تواند به شما کمک کند تا شکم خود را ظرف ۴۵ روز کنده کاری شده کنید.
تحقیقاتی در دانشگاه ایلینویز انجام شده که نشان میدهد درست اول تمرین جابجایی بر روی هورمونی که مسئول کنترل متابولیسم بدن شماست، اتفاق می افتد و انجام بیشتر از سه ست به شما کمکی نخواهد کرد. اریک کرک بکی از مربیان با سابقه در رشته بدنسازی است که تمرینات ۲۰ دقیقه ای در روز و ۵ روز در هفته را برای چربی سوزی پیشنهاد کرده است. برنامه ای که تمرینات آن با وزن بدن انجام شده و بصورت چرخشی صورت می گیرد.
مهم ترین نکته در این تمرینات، افزایش ضربات قلب شماست که یکی از مهم ترین فاکتور ها برا یچربی سوزی می باشد. این برامه تمرینی راه به راحتی در خانه هم میتوانید انجام دهید و نیازی به رفتن به باشگاه ندارید.
تمرینات مرحله یک و دو را بصورت متناوب در هفته انجام دهید.
مرحله اول: گرم کردن را با دو،سه دقیقه دویدن انجام دهید، هر تمرین را برای ۴۵ ثانیه انجام دهید، ۱۵ ثانیه استراحت کنید سپس حرکت بعد را انجام دهید. بعد ازاتمام یک دور یک دقیقه استراحت کنید سپس همین تمرینات را برای دو بار دیگر انجام دهید.
– اسکوات
عضله هدف : سرینی،چهار سر ران،ساق پا و شکم
پاها را به اندازه عرض سرشانه از هم باز کنید. زانوها را خم کنید، هنگامی که رانها با زمین موازی شد کمی مکث کنید و دوباره کمی پایین تر بروید. این کار فیبرهای عضلانی بیشتری را درگیر می کند و شما کالری بیشتری می سوزانید، به نقطه شروع برگردید.
– لانچ
عضله هدف : سرینی،چهار سر ران، ساق پا و شکم
بایستید و با پای راست یک قدم بزرگ به جلو بردارید، زانوها را خم کنید تا جایی که هر دو پا با زمین موازی شوند، بالا بروید و به شروع حرکت برگردید. حرکت را با پای مخالف انجام دهید.
– حرکت کوهنوردی
عضله هدف : شکم،سرینی،چهار سر ران و همسترینگ
به حالت چهار دست و پا قرار بگیرید. پای چپ را صاف کنید و روی زمین بگذارید، پای راست را خم کنید و به سمت سینه بیاورید، پنجه پا باید روی زمین باشد. حال بصورت متوالی پاهایتان را عوض کنید.
– پای پروانه
عضله هدف: عضلات مرکزی،چهارسر ران و سرینی و همسترینگ
به پشت روی زمین دراز بکشید و هر دو دست را زیر نشیمنگاه خود بگذارید. یکی از پاها را ۱۵ سانتیمتر و پای چپ را تا ۴۵ درجه از روی زمین بلند کنید و پای راست را بالا نگه دارید، حال به صورت متفاوت پاها را بالا و پایین بیاورید. این حرکت عضلات متفاوتی در ناحیه مرکزی را به کادر می گیرد. حفظ تعادل در این حرکت مهم است به همین دلیل کالری سوزی بیشتری اتفاق می افتد.
– کرانچ پا دوچرخه
عضله هدف: عضلات مرکزی شکم
دراز بکشید بطوری که هر دو پا از مین فاصله داشته باشد. زانوی پای راست را خم و به سمت شکم بیاورید و همزمان آرنج دست چپ را به آن نزدیک کنید. سپس حرکت ر با دست راست و پای چپ انجام دهید. حرکت را بصورت متوالی با دست و پای مخالف اجرا کنید، تمرینات مرحله اول به پایان رسید.

مرحله دوم: گرم کردن را با دو،سه دقیقه دویدن انجام دهید، هر تمرین را برای ۴۵ ثانیه انجام دهید، ۱۵ ثانیه استراحت کنید سپس حرکت بعد را انجام دهید. بعد از اتمام یک دور یک دقیقه استراحت کنید سپس همین تمرینات را برای دو بار دیگر انجام دهید.
– بارفیکس مچ برعکس
عضله هدف: پشتی بزرگ،دوسر بازویی و ساعد و شکم
میله بارفیکس طوری بگیرید که فاصله دست ها از هم به اندازه عرض شانه باشد و چرخش خارجی داشته باشند، سپس بدن را به سمت بالا بکشید.
– شنا
عضله هدف: شانه، سینه،سه سر باوزیی و شکم
دستها را به اندازه عرض شانه باز کنید، بازو ها را صاف نگه دارید ولی قفل نکنید، آرنج ها را خم کنید و به پایین بیاورید، بدن باید کاملا در یک راستا باشد. این یکی از حرکات تاثیر گذار روی عضلات سینه ای به حساب می آید.
– دیپ با صندلی
عضله هدف: سه سر بازویی و شکم
یک صندلی را پشت و یک صندلی در جلو قرار دهید. دستهایتان را روی صندلی عقب بگذاری و پاهایتان را روی صندلی جلو،آرنج ها را خم کنید و پایین بروید تا جایی که بازوها با زمین موازی شوند، سپس به نقطه شروع برگردید، این حرکت روی یکی از بزرگترین عضلات بازوها کار میکند.
– کرانچ چرخشی
عضله هدف: عضلات مرکزی شکم
بنشینید و زانوها را  خم کنید، بالا تنه را کمی از زمین بلند کنید، دستها را به هم نزدیک کنید و به یک سمت خم شوید تا آرنج دست راست به بازمین تماس پیدا کند. سپس بچرخید و حرکت را با دست مخالف انجام دهید شکم را سفت و دستها را نزدیک به هم نگه دارید.
– اسکوات به دیوار
عضله هدف: چهار سر ران، همسترینگ، سرینی و عضلات مرکزی
به دیوار تکیه دهید و پاها را کمی جلو بگذارید. این حرکت پشت شما را صاف نگه داشته و فشار به عضلات چهار سر ران منتقل می شود. بنشینید تا جایی که زانو ها ۹۰ درجه خم شوند و برای ۴۵ ثانیه در همین وضعیت بمانید، عضلات شکم را منقبض کنید، تمرینان مرحله دووم به پایان رسید.

منبع: ایرانی فیتنس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.