پشت بازو پرس با دستگاه اسمیت

پشت بازو پرس با دستگاه اسمیت

آموزش کامل حرکت پشت بازو پرس با دستگاه اسمیت

شروع:

یک میز مسطح را داخل دستگاه اسمیت مستقر کرده و روی آم دراز بکشید، بطوری که که میله دستگاه تقزیبا بالای بخش میانی سینه هایتان قرار بگیرد. میله را با فاصله حدود ۳۰-۱۵ سانتی متر بیت دست ها در اختیار بگیرید و آن را کمی به سمت عقب بچرخانید تا قلاب های دستگاه رها شوند.

حرکت:

وزنه را به آرامی پایین برده و آرنج ها یتان را تا حد امکان نزدیک به بدن نگه دارید. در بخش پایینی حرکت، آرنج هایتان باید اندکی پایین تر از سطح شانه قرار بگیرند. سپس میله را مستقیم به سمت بالا پرس کنید و حرکت را اندکی قبل از قفل شدن آرنج ها متوقف نمایید. حرکت را تحت کنترل کامل اجرا نموده و از قوس دادن بیش از حد ستون فقرات به منظور بالا بردن هالتر خودداری کنید.

منبع : ایرانی فیتنس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.