پشتیبانی علمی از شیوه تمرین رونی کلمن !

پشتیبانی علمی از شیوه تمرین رونی کلمن !

 پشتیبانی علمی از شیوه تمرین رونی کلمن !

بدون شک رونی کلمن در زمان اوج ، یکی از قویترین مردان دنیای بدنسازی به شمار می آمد ، ولی دامنه حرکتی که او استفاده می کرد همیشه مورد انتقاد بود . از آنجائیکه بطور معمول از وزنه های سنگین استفاده می کرد ولی دامنه نیمه در اجرای تکرارها .

بسیاری از بدنسازان این شیوه استفاده از تکرارهای نیمه را سرزنش می کنند که برای رشد عضلانی بی اثر است . با این حال تحقیقات تازه نشانگر خلاف این مسئله است. مطالعه تازه ای که نتایج آن در ژورنال تحقیقات قدرتی و بدنسازی به چاپ رسیده کشف کرده در حالی که تکرارهای نیمه می تواند برای سایز عضلانی خوب باشد ، ولی افزایش قدرت را محدود می کند .

در طول ۱۰ هفته ، محققان مردانی را تحت تمرین با تکرار های نیمه یا تکرارهایی با دامنه کامل قرار دادند . در حالی که افزایش حجم عضلانی در هر دو گروه مشابه بود ، افزایش قدرت در گروهی که از دامنه کامل حرکتی استفاده کرده بودند بیشتر بود .

نتیجه عملی این تحقیق این است که تکرارهای نیمه برای افزایش سایز عضلانی موثر است ولی برای حداکثر افزایش قدرت استفاده از تکرار های کامل بهتر است .

رونی کلمن : من از تکرارهای نیمه استفاده می کنم به این دلیل که دوست دارم فشار ممتد را بر عضلاتم حفظ کنم.

منبع  : مجله Muscle & Fitness

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.