پارالل پشت بازو

پارالل پشت بازو

پارالل پشت بازو

آموزش کامل حرکت پارالل پشت بازو

شروع:

دستان تان را محکم روی میله های پارالل قرار داده و خودتان را از زمین جدا کنید تا در هوا معلق شوید و باسن تان کمی بالاتر از سطح میله ها قرار بگیرد. تنه را صاف نگه داشته و آرنج ها را تا جای ممکن نزدیک به بدن حفظ کنید. برای برخورداری از ثبات و تعادل بهتر می توانید زانوها را کمی خم نموده و پاها را بصورت ضربدری روی هم بیندازید.


اجرا:

حرکت به سمت پایین را به ارامی اجرا کنید تا آرج هایتان به زاویه ۹۰ درجه برسند. سپس، لحظه ای مکث نموده و وزن بدن تان را با نیروی انقباض پشت بازوها به سمت بالا پرس کنید، حرکت به سمت بالا را اندکی قبل از قفل شدن مفصل آرنج متوقف نمایید. از تمایل پیش از حد به سمت جلو خودداری کنید، چون این کار موجب انتقال فشار از عضلات پشت بازو به عضلات سینه می گردد.

منبع : ایرانی فیتنس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.