ورزش در دوران قاعدگی

ورزش در دوران قاعدگی

هیچگونه حرکتی یا ورزشی در این دوران ممنوع نیست، مگر اینکه فرد با مشکل/بیماری خاصی مواجه باشد و توسط پزشک منع شده باشد، نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد افزایش احتمال آسیب دیدگی است ( تحقیقاتی در این زمینه وجود دارند که نشان می دهند در دروان قاعدگی احتمال ُآسیب دیدگی به میزان بیشتری در افرادی که فعالیت ورزشی دارند وجود دارد ).

بهتر است در این دوران احتیاط بیشتری در حین ورزش اعمال شود و میزان فعالیت ورزشی کاهش یابد و در سطوح پایین تر و سبک تر انجام شوند. نکته دیگری که در ورزش بانوان بایستی مورد توجه قرار گیرد، داشتن فعالیت ورزشی با شدت زیاد یا طولانی مدت است که می تواند به کاهش پریودها و در بعضی موارد قطع دوره ها بینجامد ( این مسئله در ورزشکاران حرفه ای به علت تمرینات زیاد بسیار رایج است )، فعالیت های ورزشی بایستی در حد اعتدال و با پرهیز از زیاده روی انجام شوند.

منبع : فیتنس تیپس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.