ناهنجاری کف پای گود

ناهنجاری کف پای گود

ناهنجاری کف پای گود
خستگی غیر عادی در هنگام راه رفتن و ایستادن و کوفتگی در ناحیه ی سینه پا از علایم مهم کف پای گود است.برای سنجش پای گوداز تستهایی که در مورد کف پای صاف ذکر شد شامل نقش کف پا،پدوگرافی و تست آینه،استفاده می شود.

علل،عوارض،پیشگیری و درمان

علاوه بر اینکه کف پای گود ممکن است در اثر عوامل ژنتیکی در فرد ایجاد شود،عوامل محیطی و اکتسابی مانند ضعف گروه عضلات پشت ساق پا(دو قلو و نعلی)و نبودن تعادل مناسب بین قدرت عضلات قدامی ساق پا (درسی فلکسورها) و عضلات پشت ساق پا می تواند باعث کوتاهی فاسیای کف پایی شود که این تغییر وضعیت در تشدید یا احتمالاً ایجاد عارضه ی کف پای گود مؤثر است.

عوارض:افزایش ارتفاع قوس طولی پا را از حالت طبیعی و شکیل خود خارج می کند و در بلند مدت باعث می شود که متاتارسهای کف پا آسیب ببینند و در وضعیت شیب دار نسبت به پنجه ها قرار بگیرند.در این عارضه،فشار بیشتری روی سر متاتارسها وارد می شود و در این قسمت استخوان برآمدگی ایجاد می کند.

پیشگیری و درمان:برای پیشگیری این ناهنجاری باید از کفشهای پاشنه کوتاه و کفی دار استفاده کرد و از پوشیدن کفشهای تنگ که در جلو پا باعث فشردگی پنجه و از بین رفتن قوس قدامی می شود خودداری کرد.

منبع : فیتنس تیپس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.