مقایسه وضعیت بدنسازان از جهت تغدیه و تمرین ، گذشته و حال

مقایسه وضعیت بدنسازان از جهت تغدیه و تمرین ، گذشته و حال

مقایسه وضعیت بدنسازان از جهت تغدیه و تمرین ، گذشته و حال

در گذشته نه چندان دور وضعیت بدنسازان از جهت تغدیه و تمرین با وضعیت کنونی آنها کاملا فرق میکرد.
حرکاتی مانند اسکات هالتر ازجلو ، پشت بازو دمبل ایستاده، سرشانه هالتر از پشت دست باز ،زیربغل دمبل جفت خم .در برنامه های تمرینی حرفه ای بیشتر به چشم میخورد.
سیستم هایی مانند دایره ای ،تکرارهای شکسته و تعددی بیشتر در بین بدنسازان طرفدار داشت..انجام پنج ست برای هر حرکت و برای هر عضله انجام ۱۵ تا ۲۰ ست تمرین امری طبیعی و مناسب به نظر میرسید.

امروزه همانطور که تمام علوم: دچار تحول ،تغییر و پیشرفت شده اند ،علم ورزش و به ویژه علم بدنسازی نیز تکامل یافته است.مقاومت در برابر این تحولات و پا فشاری بر انجام روش ها فتکنیک ها و اصول گذشته امری کاملا غیر معقول است .

برنامه های تمرینی ۵ست ۸تایی در هر حرکت را که میتوان آرنولد را مبدع آن دانست. اواخر دهه ۸۰ میلادی منسوخ شده و جایگاه خود را در این ورزش از دست داده است .برنامه های تمرینی که ۲ یا ۳ سال پیش مربیان تجویز میکردند امروزه به بدنسازان پیشنهاد نمیکنند چراکه علم بدنسازی همواره در حال پیشرفت و شناسایی ناشناخته ها بوده و مربیان و ورزشکاران باید خود را همراه با این تغییر و تحول وفق داده و همیشه خود را به روز کنند.در ورزش امروزی بدنسازی حرکاتی مانند اسکات هالتر از جلو ،پشت بازو دمبل ایستاده پلاور با دمبل جایی ندارند و حرکات مناسبتری جایگزین آنها شده اند.در علم جدید بدنسازی حرکاتی ارزشمند و مفید محسوب میشوند که افزون بر تحت فشار قرار دادن موثر و کامل قرار دادن عضلات،حد اقل فشار را به مفاصل و تاندونها وارد کند.حتی حرکاتی که به مفاصل فشار زیادی وارد نمیکنند اما چندان موثر و مناسب نمیباشند و یا به بیان بهتر حرکات موثرتر و مناسب تر نسبت به آنها ،برای تحت فشار کامل قرار دادن به یک عضله وجود دارد،به وسیله بدنسازان حرفه ای امروزی انجام نمیشوند.

در علم جدید بدنسازی تحت فشار موثر قرار دادن عضلات در زمانی کوتاه با انجام حد اقل ست ها و حرکات، مد نظر است..امروزه بیشتر بدنسازان بین ۲تا ۳ ست برای هر حرکت و ۴ تا ۱۰ ست برای هر عضله و همچنین ۱ تا ۴ حرکت برای تحت فشار دادن عضلات قرار میدهند .

در گذشته جلسات تمرینی ۲ یا ۳ ساعت به درازا میکشید اما امروزه مدت زمان پیشنهادی برای هر جلسه تمرینی ۴۵ تا ۶۰ دقیقه است.خلاصه کلام اینکه ورزشکارانی که تصمیم دارند در این رشته به رقابت بپردازند و روزی در بین حرفه ای ها ظاهر شوند باید گام به گام با علم روز بدنسازی پیش بروند و به عقاید و نظرات کهنه تنها به عنوان یک تجربه بنگرند.

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.