مصرف فیبر را افزایش دهید

مصرف فیبر را افزایش دهید

مصرف فیبر را افزایش دهید

بسیاری از غذاهای بدنسازان، بخصوص غذاهایی که پروتئین بالایی دارند، اغلب حاوی فیبر کمی هستند. این در حالی است که بدنسازان باید فیبر بیشتری نسبت به افراد عادی مصرف کنند.
وجود فیبرها در بدن برای گوارش غذاها ضروری اند،ومزایای متعدد دارند . با مصرف مقدار فیبر کافی ، میتوانید انرژی یکنواخت تری را برای تمرین داشته باشید. همینطور سلامتی کلی بدن را ارتقا دهید. فیبرها کمک میکنندبه کاهش سرعت هضم و جذب پروتئین، وبه بدن امکان میدهند تا زمان بیشتری برای جذب آمینو اسید ها برای عضله سازی داشته باشد.

توصیه :

بدنسازان باید روزانه حداقل ۲۵گرم فیبر و ترجیحاً ۳۵گرم وحتی بیشتر ، از طریق مصرف مواد غذایی گیاهی ودر صورت نیاز مکمل ها دریافت کنند. اگر در حال حاضرکمتر از این مصرف میکنید ،به تدریج ۳-۲ گرم در هفته بر مقدار مصرفی بیافزایید تا به تدریج به مقدار مناسب دست یابید.

استراتژی:

از سبزیجات در تمام وعده هایی که شامل غذاهای کامل است، استفاده میکنید. در کنار منابع پروتئین مصرفی خود از آجیل و دانه های کامل استفاده کنید. همواره از میوه های کامل بجای آب میوه ها استفاده کنید. واز نانهای سبوس دار بجای نانهای سفید وفراوری شده، از جوی کامل بجای جوهای فراوری شده ( که بسرعت پخته میشوند ) استفاده کنید . مکمل های پروتئینی را انتخاب کنید که در هر وعده حاوی ۲ گرم فیبر باشد ( البته در وعده پس از تمرین مصرف پروتئینهای بدون فیبر بدلیل جذب سریعتر مناسبتر است) .

بطور معمول ، فیبرها را بعنوان مواد غذایی ضروری به حساب آورید و مواد غذایی را انتخاب کنید که مقدار کافی فیبر در طول روز در اختیارتان قرار دهند.

منبع: مجله  Muscle & Fitness

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.