اسکوات

مشکلات شایع در حرکت اسکوات و راهکارهای آنها

۱اسکوات-مشکل بلند شدن پاشنه
راه حل: دیدتان به سمت بالا باشد، سینه را بالا بگیرید، کمی به عقب خم شوید.
۲- قوز کردن پشت
راه حل: حرکات مربوط به قویتر ساختن عضلات کمر را اجرا کنید، پنجه پا را در داخل کفش به سمت بالا بیاورید، فاصله دستها را بر روی میلههای هالتر نزدیک به سرشانه بگیرید.‌‌‌
۳- پایین نرفتن
راه حل: فاصله پاها را از یکدیگر بیشتر کنید، پنجهها را ۳۰درجه به سمت بیرون بچرخانید در ضمن به خاطر داشته باشید که موقع پایین رفتن، راستای زانو و نوک پا با هم در یک خط صاف قرار داشته باشند.‌‌
۴- خم شدن بیش از حد به جلو
راه حل: حرکات کششی مخصوص عضلات ساق را به صورت کامل اجرا
منبع: جوان مرد

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.