مهدي تاج

لزوم شرکت باشگاه‌ها در کلاس آموزش دوپینگ

مهدی تاجبه نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، مهدی تاج رئیس سازمان لیگ در پاسخ به نامه احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی  را به شرح زیر داد:
با توجه به ضرورت و به منظور آموزش و فرهنگ سازی مناسب جهت مبارزه با دوپینگ در اجرای اصلح و مناسب و تکلیفی ماده ۱۳ آئین نامه مبارزه با دو پینگ، لازم است جهت فصل آینده لیگ کلیه کادر و بازیکنان باشگاه ها در کلاس های آموزشی دوپینگ شرکت کره و بعد از اخذ گواهینامه مربوطه مجوز شرکت در مسابقات را داشته باشند.
جهت ادامه رقابت های این فصل نیز با دکتر هاشمیان گفت و گو کرده ام و لازم است کمیته پزشکی تسهیلات لازم و دقت کافی جهت این آموزش را داشته باشد.
رئیس سازمان لیگ این دستور را به دبیر سازمان لیگ، کمیته مسابقات و کمیته نقل وانتقال سازمان لیگ ابلاغ کرده است.

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.