كاهش اسيد يته بدن ممكن است آنتي كاتابوليك باشد

کاهش اسیدیته بدن ممکن است آنتی کاتابولیک باشد

کاهش اسید یته بدن ممکن است آنتی کاتابولیک باشد

بافت عضلانی انسان دائماً درحال تغییر وتحول است  وقتی تغذیه وتمرین خوب باشد، عضله وارد فازآنابولیک می شود ووقتی عکس آن اتفاق بیفتد عضلات درحالت کاتابولیک قرار می گیرند. نسبت این دو فازتعیین میکند که عضلات درحالت رشدقراردارند یا تخریب.

ما زمان زیادی راصرف میکنیم تا ببینیم ازچه راههایی می توان فعالیت آنابولیک رادرعضلات بالا برداما این فقط نیمی ازماجرااست.

اولین چیزی که به ذهنمان می رسداین است که بیشتربخوریم تاوزنمان رابالا ببریم درست است که  اینکارمارا واردفازآنابولیک میکنداما همزمان باعث تجمع چربی دربدن میگردد.

دقیقاً به همین دلیل است که هر بدنسازی باید برای آشکارکردن عضلاتی که برای ساختن آنها زحمت کشیده، رژیم های سختی راتجربه کند.مشکل دراینجاست که درطول دوران رژیم ورزشکار بایدبه همان اندازه که دردوران افزایش حجم برای ساخت عضلات زحمت میکشید مراقب ازدست رفتن عضلات هم باشد.

محققان مرکزپزشکی “تافتز” دربوستون تلاش کردندببینند آیا”بی کربنات پتاسیم” می تواندتخریب عضلات را در موشهای آزمایشگاهی کم کند یاخیر؟علاوه براین همزمان آنها میخواستنند ببینند آیا ویتامین D هم دراین پروسه نقش دارد؟آنها برای این تحقیق فاکتورهای زیادی راکه نشان دهنده فازآنابولیک یاکاتابولیک عضله بودندبه عنوان شاخص موردبررسی قراردادند،مانند میزان نیتروژن دفعی، ژنهای مسئول تجزیه عضلات ، مقاطع عرضی فیبرهای عضلانی ومیزان IGF-1 .
کاهش اسید یته بدن ممکن است آنتی کاتابولیک باشد

این پژوهش نشان دادکه بی کربنات پتاسیم باعث بهبود بالانس نیتروژن درعضلات گردید،عملکردپروتئین Aktراکه یک جزء مهم ازفرایندآنابولیک عضلات است راارتقاء داد وبطور بارزی سایزفیبرهای عضلانی نوع A راافزایش داد.درعین حال نکته جالب این بودکه آنان  متوجه شدند اگرویتامین D به اندازه کافی وجود نداشته باشد هیچ کدام از این اثرات مثبت رخ نمیدهد!

بطور خلاصه می توان اینطورنتیجه گیری کرد که بی کربنات پتاسیم به همراه ویتامینD میتواند باعث اقزایش توده عضلانی ورزشکار گردد.

البته توجه داشته باشید که مصرف بیش ازاندازه پتاسیم میتواند برای عملکرد نرمال قلب خطرناک باشد .پس هیچ وقتت بیشتر از ۳ گرم درروز پتاسیم مصرف نکنید.و این۳ گرم رانیز به۳ وعده  ۱گرمی تقسیم کنید و هروعده را۳۰ دقیقه پیش از غذای اصلی خود مصرف کنید. به خاطرداشته باشید که ویتامینD کافی نیزدر طول روز به بدن خودبرسانید.دراین صورت میتوانید مطمئن باشیدراه خوب وموثری برای حفظ عضلات خود در دوران سخت رژیم پیداکرده اید.

نویسنده : ایزاک هیندز

مترجم : دکتر طبرستانی

منبع : فلکس اگوست۲۰۱۳

 توجه : تمامی حقوق این مطلب برای گروه SPORT4ALL  محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.