غفلت بی دلیل از بعضی عضله ها

غفلت بی دلیل از بعضی عضله ها

 غفلت بی دلیل از بعضی عضله ها

بدنسازان اغلب از سینه و بازو غافل نمی شوند. در مقابل از یک فرد کاملاً مبتدی تا کسانی که هزاران جلسه تمرین را پشت سر گذاشته اند، بسیاری از بدنسازان  از تمرینات هوازی ، تمرینات کششی ، و تمرین شکم غفلت می کنند؛ شاید هیچ جایی هم برای بخشهای کوچکتری مثل ساعد و ساق در تمرینشان در نظر نگیرند. شاید دلیلش این است که هیچ یک از اینها لذت پمپ خونی را که با جلو بازو دمبل یا پرس سینه نصیبتان می شود را بدنبال ندارند  ولی احتمالاً حواس تان نیست که به این ترتیب از برخی اجزاء یک بدن کامل غافل شده اید وتوسعه کلی بدنتان را تا چه حدی محدود کرده اید.!

به همه بخشهای بدن به اندازه کافی اهمیت دهید. زمان و مقدار تمرین کافی را در برنامه تان برای عضلات شکم ، ساق ، ساعد ، فیله و ترپز در نظر بگیرید. در واقع ، شکم و ساق را می توان با فرکانسی بیش از هر بخش دیگری از بدن تمرین داد ،  مشابه همین همواره زمان کافی برای تمرین هوازی اختصاص دهید ، بجای اینکه با بهانه های مختلف از زیر آن شانه خالی کنید.

برای هر بخش بدن برنامه مستقلی در نظر بگیرید. مثلاً بجای « تمرین پا» یک برنامه تمرین همسترینگ و یک برنامه تمرین ساق داشته باشید ، که حتی اگر به ترتیب و پشت سر هم اجرا شوند هم اشکالی ندارد. مشابه همین ، برای عضلات ترپز هم یک برنامه جداگانه طراحی کنید که تنها در پایان تمرین سرشانه با یک حرکت ترپز بی اهمیت و بی تمرکز، خود را توجیه نکنید که روی ترپز هم کار کردید .

راهی پیدا کنید برای کار روی عضلانی که اغلب از تمرینشان طفره می روید، از جمله شکم . مثلا در صورت کمبود وقت می توانید ست های شکم را در زمان استراحت بین ست های دیگر بخش های بدن اجرا کنید.

منبع : Muscle & Fitness

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.