عضله چیست ؟

عضله چیست ؟

عضله چیست ؟

عضله از میلیون‌ها تار پروتیینی تشکیل شده است که همکاری آنها با یکدیگر باعث ایجاد حرکت در بدن می‌شود. در بدن بیش از ۶۰۰ عضله وجود دارد که از طریق اعصاب نخاع و مغز به هم مرتبط می‌گردند.عضلات به وسیله تاندون‌ها و سایر بافت‌ها به استخوان متصل می‌شوند.

تولید نیرو در حین فعالیت عضله توسط تغییرات شیمیایی باعث ایجاد تنش و انقباض عضلانی می‌گردد. با انقباضی ساده و کوتاه‌تر شدن عضله از حالت معمولی خود، توانایی عملکرد حرکت عضلات و گروه‌های عضلانی ایجاد می‌شود و با این اتفاق ساده عضلاتی نیز کشیده می‌شوند و قابلیت اعمال فشار برای شما ایجاد خواهد شد.

اصولاً در بدن گروه‌های مختلف عضلانی وظایف مختلفی را برعهده دارند که الزاماً به سه گروه تقسیم می‌شوند. عضله قلب که فقط در قلب وجود دارد و خون را به بدن می‌فرستد. گروه دیگر عضلات صاف هستند که در بافت‌های اندام داخلی بدن قابل مشاهده است.

این گروه عضلات نیازی به تمرین ندارند زیراعضلات غیرارادی هستند. گروه سوم که بیشتر قابل مشاهده است گروه عضلاتی هستند که می‌توان آنها را تمرین و توسعه داد. این گروه را عضلات «اسکلتی» می‌نامند و عضلاتی ارادی و قابل کنترل هستند.
عضلات اسکلتی

عضلات اسکلتی تقریباً در بدن مردان ۴۰ درصد و در زنان ۲۳ درصد از وزن بدن را تشکیل می‌دهد. از این عضلات در همه حرکت‌های بدن استفاده می‌شود از جمله خم کردن انگشتان در راه رفتن، خم کردن بدن، حرکات کششی، دویدن و هر نوع حرکتی که می‌توانید فکر کنید، این عضلات نقش دارند. به خاطر داشته باشید که با کشش عضلات نمی‌توانید فشاری را اعمال کنید. در واقع عضلات تمایل دارند تا از محل اتصال به استخوان تا مرکز خود کشیده شوند. همچنین عضلات اسکلتی دارای بافت‌های عضلانی بیشتری هستند. این عضلات که می‌توانیم آنها را ببینیم و لمس کنیم و از طرفی بعد از تمرین شدید در آنها احساس درد می‌کنیم ولی همان طور که در ورزش می‌گویند «بدون احساس درد پیشرفت و بهبودی اتفاق نخواهد افتاد» جهت دستیابی به توسعه و رشد عضلات و سپس کسب شکل مطلوب بدن و مورد نظر به تخصیص زمان و انگیزه‌ای قوی نیاز خواهیم داشت.
فهرستی از گروه‌های عضلانی بزرگ

عضله چیست ؟

برجسته‌ترین و مهمترین عضله شانه، عضلات دلتوئید است.

گروه عضلات خم‌کننده بازوها، در بالای بازو عضله‌ای‌ به جز عضله دو سر بازویی وجود ندارد. در پایین بازو سه گروه عضله دیگر از جمله برون‌گرداننده دراز، خم‌کننده و بازکننده‌ها که باعث حرکت دست و مچ دست می‌شوند، وجود دارد.
عضلات سینه که شامل سینه‌ای بزرگ و سینه‌ای کوچک است و معمولاً تحت عنوان سینه‌ای معرفی می‌شوند.
عضله سینه‌ بزرگ، عضله‌ای بزرگ است که به شانه، ترقوه و جناغ مرتبط می‌گردد. عضله سینه‌ کوچک زیر این عضله بزرگ قرار گرفته و سینه از بالا توسط استخوان ترقوه، از وسط جناغ و در پایین دنده‌های قفسه سینه محدود می‌شود.
عضله‌ای بزرگ در پشت بدن به نام پشتی بزرگ وجود دارد. سایر عضلات مهم در پشت عضلات متوازی‌الاضلاع و ذوزنقه‌ای است.
دیوار شکم شامل عضله راست شکمی و عضلات مایل جانبی (داخلی و خارجی) می‌شود.
در محدوده باسن بزرگترین عضله، سرینی بزرگ نام دارد. سایر عضلات این ناحیه سرینی میانی و سرینی کوچک است.

چهار عضله بزرگ در ناحیه ران، عضله چهار سر رانی نامیده می‌شوند. عضله دیگر همسترینگ یا سه سر رانی گروه عضله‌ای سه‌تایی است که در پشت ران قرار گرفته‌اند.

منبع : فیتنس تیپس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.