علی کریمی

شکری: پرسپولیس از کریمی شکایت کرده است

علی کریمیمشاور حقوقی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: آنطور که در جریان هستم، باشگاه پرسپولیس از علی کریمی شکایت کرده است.
مصطفی شکری اظهار داشت: آنطوری که من در جریان قرار گرفتم باشگاه پرسپولیس از علی کریمی شکایت کرده و باشگاه معتقد است که او باید بخشی از مطالبات خود را که بیشتر از حد معمول گرفته، برگرداند.
به نقل از فارس، مشاور حقوقی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: این کار توسط من انجام نشده اما من در جریان این موضوع هستم و این اتفاق افتاده است و به نظرم قرار است به زودی رأی این پرونده اعلام شود.

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.