VDCV

شرایط استفاده از پیست اتومبیلرانی و موتورسواری در ایران

VDCVشرایط استفاده از پیست اتومبیلرانی و موتورسواری در ایران
۱- دارا بودن کارت عضویت فدراسیون
۲- دارا بودن کارت بیمه ورزشی
۳- کلیه افراد معرفی شده از هیئت ها تا دو جلسه بصورت میهمان حق استفاده از پیست را دارا هستند و بعد از آن فقط با همراه داشتن کارت عضویت می توانند از امکانات پیست استفاده نمایند .
۴- موتورها و اتومبیلها باید از نظر فنی در شرایط مطلوب بوده و هیچ گونه نقص فنی در آنها مشاهده نگردد .


مدارک لازم و شرایط ثبت نام مسابقه سرعت
۱- عضویت فدراسیون در سال جاری
۲- واریز مبلغ ثبت نام
۳- کارت عضویت بیمه ورزشی از فدراسیون پزشکی ورزشی
۴- دریافت نامه تندرستی از فدراسیون پزشکی
۵- دریافت نامه یا کارت هیئت استان
۶- دریافت تست آموزش رانندگی داخل پیست از مربی فدراسیون
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقات رالی
۱- تکمیل فرم ثبت نام شرکت در مسابقه
۲- معرفینامه از هیئت
۳- کارت بیمه ورزشی
۴-پرداخت هزینه ثبت نام
۵- گواهی صحت مزاج از پزشک معتمد فدراسیون پزشکی و یا هیئت پزشکی استان

منبع:پرشین

 

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.