سیستم های تمرینی بدنسازی ((سیستم کمکی))

سیستم های تمرینی بدنسازی ((سیستم کمکی))

سیستم های تمرینی بدنسازی ((سیستم کمکی))

برخلاف تمرین در سیستم ضربه زدن که توجهی به نقطه توقف نشده و آن را به راحتی پشت سر می گذاریم در سیستم کمکی بدنساز حرکت را در بخش پوزیتیو تا نقطه عطف، انجام می دهد و پس از آن منطقه توقف را به کمک حریف تمریAنی خود، پشت سر گذاشته و بقیه مرحله پوزیتیو را نیز انجام می دهد. توجه به چند نکته در اجرای این سیستم مهم است:

– حریف تمرینی شما باید تنها در پشت سر گذاشتن منطقه توقف حرکت، شما را به میزان کافی یاری دهد و از کمک دادن بیش از حد و بی موقع به شما خودداری کند.

– حداقل چهار « تکرار » از حرکت را شما باید به تنهایی و بدون کمک دیگری، انجام دهید.

– انجام بیش از چهار « تکرار » به همراه حریف کمکی، بیهوده است.

– مرحله نگاتیو حرکت را شما باید بدون کمک حریف تمرینی خود، پشت سر بگذارید.

– دقت کنید که حریف تمرینی شما تنها در نقطه توقف حرکت ( دو چهارم میانی بخش

پوزیتیو ) شما را یاری دهد.

استفاده از این سیستم نباید بیش از اندازه در  برنامه تمرینی در نظر گرفته شود.استفاده بیش از حد از سیستم های تمرینی که فشار زیادی را به عضلات وارد میکنند ،مانند سیستم های تمرینی ست های ادامه دار ، کمکی ، و سوپر ست ،میتوانند باعث افزایش احتمال آسیب دیدگی، تمرین زدگی و توقف رشد در عضلات شوند.

سیستم های تمرینی بدنسازی ((سیستم کمکی))
ربع های اول و چهارم را شما به تنهایی باید پشت سر بگذارید. در غیر این صورت شما در حال استفاده از سیستم منفی هستید. شایان ذکر است که این سیستم در دوران حجم کاربرد بیشتری دارد و در زمان تفکیک عضلانی استفاده از آن به قیمت از دست دادن توده عضلانی شما تمام می شود.

برای انجام بهتر این سیستم باید حریف تمرینی شما کاملا به مهارت کمک دادن واقف باشد و از نیروی بالایی برخوردار بوده در صورت بروز هر مشکلی و یا خالی کردن زیر وزنه توان مهار وزنه را داشته باشد.

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.