سیستم ضربه زدن ( تقلب )

سیستم ضربه زدن ( تقلب )

سیستم ضربه زدن ( تقلب )

در این سیستم که بیشتر در دوران حجم مورد استفاده  بدنسازان قرار می گیرد، بدنساز حرکت مورد نظر خود را تا حدی که قوای جسمانی اش به وی اجازه دهد، به صورت صحیح انجام می دهد و پس از آن با کمک عضلات دیگر و زدن « ضربه » بخش پوزیتیو حرکت را پشت سر گذاشته و بخش نگاتیو را به آرامی و با کنترل انجام داده و چند « تکرار » دیگر انجام می دهد.

به طور مثال در حرکت « جلو بازو هالتر ایستاده » اگر در نظر دارید هشت « تکرار »

انجام دهید ابتدا پنج « تکرار » را به صورت صحیح انجام داده و اگر توان انجام « تکرار

» های بعدی را نداشتید با خم کردن کمر خود به سمت جلو و همچنین به کمک تکنیک

ضربه زدن به هالتر که توسط پاها صورت می گیرد، آن را بالا آورید. سپس آن را به

آرامی و با کنترل کامل پایین برده و مجدداً عمل ضربه زدن را تکرار کنید.

در حرکت « نشر از جانب » نیز همین کار به صورت مشابهی انجام می شود.

در حرکت « سرشانه هالتر از پشت ایستاده » به هنگام پائین رفتن، کمی زانوهای خود راخم کرده و به هنگام فشار دادن هالتر به سمت بالا، آن را با ضربه تند و کوتاهی به بالافشار دهید.

البته دقت کنید که تنها در بخش پوزیتیو، عمل ضربه زدن ( تقلب ) صورت می گیرد و

حرکت به شکلی ناصحیح انجام می شود. در بخش نگاتیو حرکات، باید حرکت کاملاً

صحیح و با کنترل کامل انجام شود.

به یاد داشته باشید که در انجام هر حرکت، حداقل چهار « تکرار » را باید کاملاً صحیح وبدون استفاده از این سیستم انجام داد.

ضمن انجام حرکات اسکات، هاک ماشین، پشت پا لیفت و کمر سلام ژاپنی استفاده از این

سیستم به دلیل احتمال زیاد آسیب دیدگی کاملاً ممنوع است.
سیستم ضربه زدن ( تقلب )
استفاده از تکنیک ضربه زدن برای انجام بیش از سه « تکرار » عملی بیهوده محسوب

می شود چرا که فشار وارده بر عضلات کمکی منتقل می شود. همچنین بهتر است در

زمان مسابقات و تفکیک عضلانی از این سیستم استفاده نکنید. چرا که به علت رعایت

رژیم غذایی، عضلات شما انرژی کافی در دسترس نداشته و احتمال آسیب دیدگی بیشتر

می شود.

نقطه توقف: پس از انجام « تکرار » های کافی و وقتی عضله دیگر توان انجام مرحلهپوزیتیو حرکت را به طور کامل ندارد، این مرحله را به طور ناقص و تا نقطه ای خاصانجام داده و در همان جا توقف می کند. چنین نقطه ای را نقطه عطف حرکت گویند.

اگر بخش پوزیتیو هر حرکت را به چهار بخش فرضی تقسیم کنیم، این نقطه در دو چهارم

میانی آن حرکت قرار گرفته است. نقطه توقف را ورزشکار در این سیستم به کمک ضربه

زدن پشت سر می گذارد.

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.