زیر بغل قایقی

زیر بغل قایقی

آموزش کامل حرکت زیر بغل قایقی

هدف:

بخش پایینی عضله پشتی،عضله متوازی الاضلاع و بخش میانی عضله ذوزنقه ای

شروع:

در دستگاه پارویی قرار گرفته و دستگیره D شکل را با دو دست بگیرید. پشت را صاف نگه دارید.

اجرا:

دستگیره را به سمت سینه بکشید سپس به آرامی به حالت اول برگردید.

نکته:

برای جلوگیری از درگیر شدن عضلات سرینی و هسمترنیگ، در طول حرکت پشت خود را صاف نگه دارید.

منبع : ایرانی فیتنس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.