دو حرکت برای پیک بازو

دو حرکت برای توسعه پیک بازو

 دو حرکت برای پیک بازو

دو حرکت داریم که مختص پرورش جلو بازوها هستند اما تفاوت هایی با هم دارند که با نگاه ساده نمیتوان متوجه آنها شد. با این نگاه که کدامیک برای توسعه پیک بازوها بهتر است هر یک از آنها را تحلیل میکنیم.


جلو بازو دمبل لاری:

این حرکت برای جلو بازوها یک تجربه کاملاً جدید است . یکی از دلایلش این است که بازوها را جلوتر از بدن قرار می دهد و اجازه میدهد که به شکل باورنکردنی این عضلات به صورت تفکیکی درگیر شوند چرا که میز باعث میشود بالا تنه نقشی نداشته باشد.

در حرکت جلوبازو لاری مهم است که زیربغل را کامل روی تشک استراحت دهید و پشت بازوها را کامل به تشک میزتکیه دهید حتی با اینکه بازوها به صورت مجزا کار میکنند نباید وزنه را خیلی بالا ببرید که آرنجها از میز جدا شوند . در بخش بالای حرکت اندکی مانده به عمود شدن ساعدها به زمین حرکت را متوقف و معکوس کنید در بخش پایین هم اندکی خمیدگی در آرنجها حفظ کنید تا از اعمال فشاری مداوم روی بازوها مطمئن شوید.

جلوبازو دمبل میز بالاسینه:

در این حرکت زاویه میز باید ۴۵درجه باشد .تا جلوبازوها به بهترین شکل تحت کشش قرار بگیرند .نیازی نیست که این حرکت را با وزنه های سنگین اجرا کنید .در حالت شروع بازوها باید صاف باشند که به صورت خودکار روی شانه ها فشار می آورد. به این دلیل باید ابتدا بدن را به خوبی گرم کنید وبا وزنه های سبک شروع به کار کنید و به تدریج مقدار آن را افزایش دهید . در مقایسه با جلو بازو ایستاده، این مدل به میزان زیادی حرکات اضافی بدن را حذف میکند . تمرین دادن هر بازو به صورت جداگانه کمک میکند تا به راحتی بر عدم تناسب بین طرف چپ وراست بدن غلبه کنید اما برای افزایش دادن شدت تمرین سعی کنید هر دو بازو را همزمان تا ناتوانی تمرین دهید وپس از آن به صورت تناوبی چند تکرار اضافی اجرا کنید.
 دو حرکت برای پیک بازو
حرکت برتر:

هر دو حرکتی که معرفی شدند به صورت موثری جلو بازوها را درگیر میکنند. اما اگر بخواهید تاکید مضاعفی روی بخش خارجی جلو بازو قرار دهید حرکت جلوبازو دمبل روی میز بالا سینه انتخاب بهتری است . به خاطر داشته باشید که بخش خارجی جلو بازو برای تولید پیک در جلو بازوها مهم ترین بخش است . در جلو بازو دمبل روی میز بالاسینه بازوها عقب تراز بدن قرار میگیرند و این یک کشش روی جلو بازوها اعمال میکند که از بخش شروع حرکت وجود دارد.

در جلو بازو لاری آرنج ها جلوی بدن قرار میگیرند و در این حالت بخش خارجی جلو بازو تحت فشار کمتری قرار میگیرد یادتان باشد عضله ای که بطور کامل تحت کشش قرار نگیرد نمیتواند خیلی محکم منقبض شود.

منبع : jafarpoor.com

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.