دردهایی که سبب رشد می شوند ( اصطلاح درد شیرین در بدنسازی )

دردهایی که سبب رشد می شوند ( اصطلاح درد شیرین در بدنسازی )

 دردهایی که سبب رشد می شوند ( اصطلاح درد شیرین در بدنسازی )

بدنسازان بسیاری همواره این سًوال را در ذهن دارند که چرا علیرغم اینکه روز به روز قوی تر میشوند بعد از اجرای تمرینهای مختلف همیشه عضلاتشان درد می کند؟ واین که چه کاری باید انجام دهند تا درد عضلات خود را به حداقل برسانند؟ درد ، بخشی از زندگی بدنساز است و همانند « کمربند لیفت » همیشه با اوست. یک بدنساز از درجه درد عضلانی خود در اثر پمپ کردن می تواد متوجه تاًثیری باشد که تمرین کردن بر روی او گذاشته است. البته ، توجه داشته باشید که باید بین درد بد ( صدمه ) و درد خوب ( پمپ ) تفاوت گذاشت. شما باید به سهولت متوجه تفاوت مزبور باشید : درد بد به صورت جدی در جلسه تمرینی آتی به هنگام لیفت کردن محدودتان می کند. اما با درد خوب قادر خواهید بود سنگین ترین لیفت ممکن را در جلسه بعد انجام دهید.

از آنجایی که روز به روز قویتر می شوید ، درد نمی تواند خیلی مانع تان شود. متوجه آن هستید اما به وسیله آن محدود نمی شوید. در عوض ، با تحمل این رنجها روز به روز عالی تر می شوید و مسلماً با تحمل همین درد ها طی گذشت زمان به اوج موفقعیت می رسید.

حقیقتی وجود دارد که همه لیفترها باید با آن مواجه شوند. همه آنها نیاز به چندین سال اجرای برنامه های متنوع تمرینی دارند تا به صورت پایدار آزموده شوند و عضلات خود را بسازند. بنابراین بعد از طی این دوران می توانید بدون ضعف و درد با تمرین های سخت دست وپنجه نرم کنید. با مقاومت ، به هر حال سطحی که خواهان باشید دست می یابید. همانطور که می دانید حرفه ای های بزرگ، سخت تر ، سنگین تر و بیشتر از بقیه کار می کنند، اما بعد از اتمام تمرین هیچ درد و مشکلی ندارند حتی توسعه های بهتری نیز به بدن خود می دهند و هر بار پمپ های عظیمی دارند.

 البته یک دلیل ایجاد درد ، تمرین نکردن به میزان کافی است. اگر زمان زیادی را به بطالت بگذارنید، عضلاتتان حالت خود را از دست می دهند، بنابراین وقتی مجدداً به آنها ضربات سخت وارد کنید، در واقع انگار که یک شروع دوباره دارید.

عضلاتی که به سختی روی آنها کار می شود ، نیاز به استراحت دارند ، اما اکثربدنسازان از این اصل به عنوان یک بهانه استفاده می کنند

حداکثر زمان استراحت بین تمرین بر روی یک عضله خاص باید یک هفته باشد ، اما مدت زمان کمتر نیز در این رابطه مناسب است . باید حداقل چهار روز در یک هفته به تمرین سخت بپردازید و بدین ترتیب تنها روش کاهش دردو ناراحتی عادت دادن بدن به تمرین است .

اما خیلی هم برای اینکه بدنتان با شرایط عادت کند منتظر نمانید ، بلکه در این حالت باید بدنتان را وادار کنید تا به این شرایط عادت کند .باید طوری به آن فشار وارد کنید که از سد درد بگذرید ، درست همانطور که باید به خودتان فشار بیاورید از سد مشکلات بگذرید ، همان مشکلاتی که نام آن را درد می گذاریم اما در واقع این درد بزرگترین پاداشی است که در انتظار یک بدنساز است و تنها با عرق ریختن و زحمت کشیدن و با فشاری که بر روی حجم عضلانی خود وارد می کنید به دست می آید ؛ یک پمپ عضلانی مطلوب ، فرایندی که آن را دوست دارید و به جهت کسب آن تلاش می کنید .

منبع : jafarpoor.com

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.