دانه سویا و آینده بدنسازان

دانه سویا و آینده بدنسازان

دانه سویا و آینده بدنسازان

پژوهشی که توسط دانشگاه کنتاکی آمریکا صورت گرفته ، نشان داده است که پروتئین موجود در دانه سویا نسبت ((لیبو پروتئین کم تراکم)) یا آنچه که کلسترول مضر LDL نام دارد را کاهش می دهد، بدون آنکه بر پروتئین پر تراکم یا کلسترول مفید تاثیری داشته باشد. برخی تحلیل های جدید نتایج شگفت انگیزی را درباره پروتئین موجود در دانه سویا نشان می دهد. این تحلیل ها اشاره دارد که خوردن پروتئین سویا فقط مقدارLDLرا می کاهد و نسبت HDLوLDL را به طرز یکنواختی بهبود و اصلاح می کند.

نتایج بیانگر آن است که تاثیرات پروتئین سویا شاید همان هدفی باشد که ما در پی آن بوده ایم زیرا غذاهایی که با کاهش سطح چربی کلسترول شناخته می شوند همیشه مقدار LDL و HDL را پایین می آورند. با این حال راه حلی است که نیاز به تایید پزشکی و بهداشتی دارد.

در نتایج آمده است که مصرف سویا در هر روز به مقدار ۳۱ تا ۴۷ گرم می تواند سطح کلسترول بویژه نوع مضر آن را بصورت قابل ملاحظه ای کاهش دهد. این مطلبی است که گزارشگر پژوهشی مدرسه عالی پزشکی وابسته به دانشگاه کنتاکی آمریکا بر آن اشاره دارد.

منبع : ایرانی فیتنس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.