تکیه قهرمانان بر وزنه آزاد

 تکیه قهرمانان بر وزنه آزاد

همیشه سعی می کنم به شاگردان خود این نکته مهم را بگویم که همه چیز به تجهیزات بستگی ندارد . تروی آلوز بدنساز سختکوش و در واقع پیشکسوت IFBB که همچنان بعد از سن ۴۰ سالگی چندین سال است که در رده بزرگسالان مسابقه می دهد و از جمله فیزیک های کلاسیک و پرجزئیات به شمار می آید . او می گوید :

حرکت زیربغل تک دمبل خم  از اساسی ترین حرکات وزنه آزاد برای پرورش دادن عضلات لاتیسموس دورسی است که شما آن را به نام مستعار زیربغل می شناسید . آلوز در تحلیل از حرکات وزنه آزاد می گوید اوقاتی وجود دارد که به زوایای حرکت متفاوتی نیاز دارید . در این زمان ها و همچنین وقت هایی که لازم است اندکی شکل یا جزئیات در بخشی از عضلات ایجاد کنید می توانید سراغ حرکات با دستگاه بروید .

اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که بخش عمده تمرینات شما را باید حرکات با وزنه آزاد تشکیل دهند . حقیقت این است که تروی آلوز و دیگر بدنسازان صاحب نام همیشه در موضوع تمرینات بر حرکت وزنه آزاد تکیه دارند و می توان این طور گفت که نمی توانید قهرمانی را پیدا کنید که ستون برنامه هایش حرکات با دستگاه یا کابل باشد.

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.