تکیه قهرمانان بر وزنه آزاد

تکیه قهرمانان بر وزنه آزاد

 تکیه قهرمانان بر وزنه آزاد

همیشه سعی می کنم به شاگردان خود این نکته مهم را بگویم که همه چیز به تجهیزات بستگی ندارد . تروی آلوز بدنساز سختکوش و در واقع پیشکسوت IFBB که همچنان بعد از سن ۴۰ سالگی چندین سال است که در رده بزرگسالان مسابقه می دهد و از جمله فیزیک های کلاسیک و پرجزئیات به شمار می آید . او می گوید :

حرکت زیربغل تک دمبل خم  از اساسی ترین حرکات وزنه آزاد برای پرورش دادن عضلات لاتیسموس دورسی است که شما آن را به نام مستعار زیربغل می شناسید . آلوز در تحلیل از حرکات وزنه آزاد می گوید اوقاتی وجود دارد که به زوایای حرکت متفاوتی نیاز دارید . در این زمان ها و همچنین وقت هایی که لازم است اندکی شکل یا جزئیات در بخشی از عضلات ایجاد کنید می توانید سراغ حرکات با دستگاه بروید .

اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که بخش عمده تمرینات شما را باید حرکات با وزنه آزاد تشکیل دهند . حقیقت این است که تروی آلوز و دیگر بدنسازان صاحب نام همیشه در موضوع تمرینات بر حرکت وزنه آزاد تکیه دارند و می توان این طور گفت که نمی توانید قهرمانی را پیدا کنید که ستون برنامه هایش حرکات با دستگاه یا کابل باشد.

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.