تکرارهای سریع برای چربی سوزی بهتر است یا تکرارهای آهسته؟

تکرارهای سریع برای چربی سوزی بهتر است یا تکرارهای آهسته؟

 تکرارهای سریع برای چربی سوزی بهتر است یا تکرارهای آهسته؟

تکرارهای خود را به صورت کنترل شده وبا سرعتی متوسط اجرا کنید. این توصیه ای است که اغلب به گوشتان می خورد. ولی دو انتخاب دیگر هم وجود دارد که قابل بررسی است: تکرارهای بسیار آهسته و تکرارهای انفجاری. انواع متفاوت سرعت در اجرای تکرارها مزایای خاصی دارند، و تکرارهای سریع هم از گذشته به دلیل تاًثیر مثبتی که بر افزایش قدرت عضلانی دارند، شناخته شده هستند. برای بدنسازان، قدرت بیشتر کمک میکند به جابجا کردن وزنه های بیشتر، ودرنتیجه اعمال بار کاری بیشتر بر عضله، وتحریک بیشتر برای رشد عضلانی .

بر اساس مطالعه ای که توسط محققان دانشگاه ایالتی بال (مونس، ایندیانا) به انجام رسید. مشخص شد تکرارهای سریع دارای مزیت دیگری هم هست که بخصوص برای بدنسازان قابل توجه است. آنها مقدار کالری مصرفی در طول تمرین را افزایش می دهند.

محققان تعدادی بدنساز را تحت تمرین اسکوات قرار دادند با وزنه ای معادل ۶۰ درصد یک تکرار حداکثر آنها برای تکرارهایی که با سرعت عادی انجام شدند ۰دو ثانیه برای بخش مثبت ودو ثانیه برای بخش منفی هر تکرار). برای هر جلسه تمرین، چهار ست هشت تکراری انجام دادند که در طول آن محققان میزان سوخت وساز آنها را برای تعیین مقدار کالری مصرفی، اندازگیری کردند.

وقتی افراد مذکور چهار ست اسکوات را با تکرارهای سریع اجرا کردند، ۱۱درصد کالری بیشتر در طول تمرین و ۵ درصد کالری بیشتر در زمان پس از تمرین سوزاندند نسبت به افرادی که از نحوه اجرای آرام تر استفاده کرده بودند.
 تکرارهای سریع برای چربی سوزی بهتر است یا تکرارهای آهسته؟
نتایج تحقیقات

استفاده از نتیجه این معطالعه در عمل این است که وقتی تلاش می کنید برای اینکه چربی های خود را بسوزانید،بکارگیری تکرارهای سریع در تمرین به سود شما خواهد بود. به نظر می آید تکرارهای سریع به این دلیل کالری بیشتری می سوزاند که از فیبر های تند انقباض عضله به مقدار بیشتری استفاده می کنند. واز آنجایی که این دسته از فیبرها چندان در مصرف  انرژی بالایی دارند)، در طول تمرین کالری بیشتری خواهید سوزاند.

یکی از راه ها برای بکارگیری تکرارهای سریع در تمرین این است که برای هر حرکت از هر بخش بدن چهار ست اجرا کنید، در ۲ ست اول از تکرارهای سریع استفاده کنید، وزنه ای را انتخاب کنید که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد یک تکرار حداکثر شما در آن حرکت باشد.

این برابر است با وزنه ای که می توانید به طور معمول با آن ۱۵ تا ۲۵ تکرار اجرا کنید با سرعتی عادی. زمانیکه هدفتان افزایش قدرت عضلانی است، معمولاً پیشنهاد می کنیم تکرار ها را به صورت سریع اجرا کنید، ولی وقتی برای چربی سوزی تمرین می کنید،باید به اجرای تکرارها ادامه دهید تا رسیدن به ناتوانی .این به شما کمک خواهد کرد برای اینکه در طول تمرین کالری بیشتری بسوزانید(و بخش زیادی از این کالری از سوختن چربی ها تاًمین خواهد شد)، همینطور در زمان استراحت پس از تمرین.

منبع : jafarpoor.com

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.