توصیه حرفه ای ها : فرانکو کلمبو (تکنیک تمرین هرمی به علاوه پمپ خون ! )

توصیه حرفه ای ها : فرانکو کلمبو (تکنیک تمرین هرمی به علاوه پمپ خون !)

 توصیه حرفه ای ها : فرانکو کلمبو (تکنیک تمرین هرمی به علاوه پمپ خون ! )

به نظر من یکی از بهترین روشهای تمرین استفاده از الگوی تکرارهای ۱۰—۸—۶—۱۵- است .برای مثال فرض کنیم در حال اجرای پرس سینه هستید در اولین ست ، از وزنه ۵۰ کیلویی استفاده میکنید برای ۱۰ تکرار ست دوم با ۷۰ کیلو در ۸ تکرار ست سوم ۸۰ کیلو برای ۶ تکرار و در نهایت در آخرین ست ۵۵ کیلو برای ۱۵ تکرار برای تقویت جریان خون در عضله .

در واقع با اولین ست عضله را گرم میکنید ، وبا افزایش وزنه ها در ۲ ست بعدی ، عضله را به کار سخت تر و ساختن سایز و قدرت وادار میکنید .

آخرین ست عضله را با حداکثر خون پمپ میکند برای تتحریک باز هم برای رشد . معتقدم سیستم ۱۰—۸—۶—۱۵- برای بدنسازان متوسط از هر تکنیک دیگری موثر تر است .

منبع : مجله فلکس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.