قفسه سینه

تمرین هایی برای داشتن قفسه سینه زیبا

قفسه سینهداشتن سروسینه‌ای زیبا، همزمان مستلزم داشتن شانه‌هایی عضلانی، پشتی صاف و عضلات سینه‌ایِ محکمی است. در اینجا ما یک برنامۀ سه بخشی در این زمینه به شما ارائه می‌کنیم:
بیش از حد فشار آوردن به خودتان، بی‌فایده است: این تمرینات را ۱ تا ۲ بار در هفته، اما به طور مداوم، طی چند ماه انجام دهید تا فوایدش برایتان آشکار شود.
 تمرین شماره ۱
روی یک صندلی بنشینید، پاهایتان کمی از هم فاصله داشته باشند، بازوهایتان را به جلو بکشید. با یک دست، دست دیگر را از جلو تا عقب و بالعکس، تا حدی که می‌توانید، لمس کنید.
توجه داشته باشید که در حین انجام این تمرین، پشت‌تان باید ثابت و بدون حرکت باشد.
در این تمرین ۱۰ بار دست‌تان را به جلو و ۱۰ بار به عقب حرکت دهید.
قفسه سینه تمرین شماره ۲
حالا تخته پشت‌تان را در حالی که کاملاً صاف است، با یک زاویه ۴۵ درجه به سمت جلو بدهید. بازوها را به سمت پایین بکشید، کف دست‌ها را مقابل یکدیگر قرار داده و سپس هر یک را به سمت بدن بالا بیاورید تا موازی سطح زمین قرار بگیرند.
این تمرین را ۲ سری ۱۰ تایی انجام دهید.
 قفسه سینهتمرین شماره  ۳
بایستید، پشت و شانه‌ها کاملاً صاف و راست هستند، آرنج‌ها را خم کرده و دست‌هایتان را به سمت زیر سینه بیاورید. یک دست را مشت کرده و سخت بفشارید، سپس به شدت آن را به کف دست دیگر فشار دهید؛ همزمان به آرامی تنفس کنید.
برای هر دست، بیست بار این حرکت را تکرار کنید.

قفسه سینهمنبع: پارسی تب

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.