تمرین عضله پشت بازو به شیوه سوپر ست

تمرین عضله پشت بازو به شیوه سوپرست

 تمرین عضله پشت بازو به شیوه سوپر ست

۱-پشت بازو سیم کش: ۲×۱۵
پشت بازو پرس سینه ای  ۱×۱۵
پشت بازو سیم کش ایستاده+پشت بازو پرس سینه ای  ۲×۱۰
پشت بازو هالتر خوابیده+پارالل ۲×۱۰

دو( ست )اول برای گرم کردن و آماده سازی مفاصل و عضلات برای یک تمرین سنگین انجام میشوند ،نباید از وزنه های سنگین برای این دو ست استفاده کرد.
۲-یک ست هم پشت بازو پرس سینه ای برای آشنایی مفاصل برای مسیر حرکت دوم سوپر ست اجرا میشود.
۳-اجرای حرکت سیم کش قبل از پرس سینه دست جمع،پدید آورنده سیستم پیش خستگی در این سوپر ست است،بدین ترتیب که ،در حرکت اول فقط عضله پشت بازو فعال است و در حرکت دوم ،سرشانه و سینه نیز به کمک پشت بازو می آیند و به ورزشکار اجاره میدهند ،ترایسپس خود را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
از طرفی اجرای حرکت اول با سیستم کنترل و تمرکز صورت میگیرد،یعنی ورزشکار ابتدا ده تکرار پشت بازو سیم کش را با کنترل کامل انجام داده و سپس بدون مکث حرکت پشت بازو پرس سینه ار را در ده تکرار دیگر دنبال میکند.،برای چاشنی کار میتوان دو تکرار کمکی دیگر نیز در این حرکت اخیر اجرا کرد.
دو ست با استفاده از این کلکسیون سیستم های حرفه ای در این حرکت کافی است،تا ترایسپس چاره ای جز رشد کردن نداشته باشد.
۴٫در این دو سوپر ست نیز وجود پشت بازو قبل از پارالل سبب ایجاد سیستم پیشخستگی میشود.دقت به فاصله استاندارد دستها در حرکت هالتر خوابیده از اهمیت زیادی برخوردار است،چون کم بودن این فاصله میتواند منجر به دردهای شدید در مفصل مچ و آسیب دیدگی آن شود.بعد از ده تکرار ورزشکار به سرعت سراغ پارالل رفته و ده تکرار دیگر نیز در اینجا انجام میدهد. دو ست اول برای گرم کردن و آماده سازی مفاصل
در صورتی که قدرت بدنی اجازه استفاده از وزنه های بیشتری را میداد،میتوان از وزنه اضافی استفاده کرد.برای این کار با قلاب کردن پاها در یکدیگر یک دمبل را در میان آنها قرار داده یا میتوان از کمربند مخصوص وزنه اضافی استفاده کرد.

منبع: کتاب حرفه ای باش

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.