تمرین خم کردن مفصل ران

تمرین خم کردن مفصل ران

تمرین خم کردن مفصل ران
* زانو بزنید و کمرتان را صاف نگه دارید .

* پای راست را جلو بیاورید مانند شکل در حالی که پای چپ در جای قبل قرار دارد . حال دستها را روی ران راست قرار دهید .
تمرین خم کردن مفصل ران

* مانند شکل به سمت جلو بروید بنحوی که زانوی پای چپ از زمین بلند شده و بحالت نیمه صاف قرار گیرد . با شیفت وزن به جلو احساس کشش در پای عقبی خواهید کرد و مفصل ران راست کاملا در حالت خم قرار دارد .
تمرین خم کردن مفصل ران
۱۲ – ۱۰ ثانیه در همین حالت توقف کنید سپس این حرکت را با پای دیگر انجام دهید .

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.