تمرینات کششی عضله گردن و قدامی شانه

تمرینات کششی عضله گردن و قدامی شانه

تمرینات کششی عضله گردن و قدامی شانه

در راستای قائم بایستید و با دست راست مچ دست چپ را بگیرید . در حالی که شانه هایتان صاف قرار گرفته است با دست راست دست چپ را بکشید و ۱۰ – ۸ ثانیه کشش را ادامه دهید .

تمرینات کششی عضله گردن و قدامی شانه

حال این حرکت را برای دست دیگر تکرار کنید .

منبع : فیتنس تیپس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.