تمرینات کششی عضلات پشت ساق

تمرینات کششی عضلات پشت ساق

تمرینات کششی عضلات پشت ساق
برای انجام کشش در عضلات پشت ساق پا با فاصله ی ۳۰ سانتینتری دیواری روبروی دیوار بایستید و دستها را در مقابل خود به دیوار تکیه دهید . پای دیگر را کاملاْ عقب ببرید تا کشیده شود . حال با خم کردن آرنج خود و خم کردن بیشتر زانوی جلویی عضلات پشت ساق را کشش دهید .

در هر کشش ۱۰ ثانیه توقف کنید و این تمرین را برای هر دو پا و ۳ تا ۶ بار تکرار کنید .

منبع : فیتنس تیپس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.