تمرینات کششی عضلات سینه و بازو

تمرینات کششی عضلات سینه و بازو

تمرینات کششی عضلات سینه و بازو

در راستای قائم بایستید و پاها را به اندازه ی عرض شانه باز کنید و دست چپ را در حالی که آرنج را خم کرده اید بلند کرده و بالای سر ببرید .
تمرینات کششی عضلات سینه و بازو

حال دست چپ را به عقب بدن ببرید تا ستون فقرات را لمس کند . سپس با دست راست روی آرنج دست چپ فشار بیاورید تا احساس کشش را در پشت بازو بنمایید .

منبع : فیتنس تیپس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.