تمرینات دوره ای یا تمرینات ثابت

تمرینات دوره ای یا تمرینات ثابت

تمرینات دوره ای یا تمرینات ثابت

سوالی که معمولا بدنسازان از خود یا دیگران می پرسند این است که آیا همیشه باید با یک شدت و مقدار تمرین ثابت،تمرین کرد؟ فکر نمی کنید این نوع تمرین پس از مدتی کسالت آور،مایوس کننده و بی نتیجه شود؟
هیچ برنامه تمرین یا رژیم غذایی جادویی وجود ندارد. در دنیای علم و تکنولوژی امروز نیازی به استفاده از اصول های غیر معمول برای برنامه های تمرینی نیست. به اندازه کافی تحقیقات موثق در مورد هر نوع تمرین صورت گرفته است که هرکس بتواند با استناد به یافته های آنها  برنامه تمرین بسیار برای خود طراحی کند.

در گذشته ورزشکاران فقط در فصل مسابقه و فصل پیش از آن تمرین می کردند یعنی آنها در فصل بعد از مسابقات هیچ برنامه تمرینی برای خود نداشتند. اکنون با وجود بالا رفتن سطح تقاضا برای رسیدن به کارایی بهتر و نیازمندی هایی که هر رشته ورزشی روی فرد ورزشکار به وجود می آورد، ورزشکاران و مربیان مشتاق آنها نیاز به تمرینات در طول سال دارند. دیگر ورزشکار نمی تواند در فصل خارج از مسابقات از فرم بدنی خارج شود و صرفا در دقیقه نود قبل از شروع فصل مسابقه دوباره به آمادگی بازگردد.

برخی از رشته های ورزشی چندین اردوی کوچک در طول سال برگزار می کند تا ورزشکار بتواند آمادگی  خود را اثبات کند یا این که خطر از دست دادن شغل و موقیعت تیمی خود قرار می گیرند.

علاوه بر این، ثابت شده که با داشتن تمرینات دوره ای در طول سال(با مقدار و شدت های متغییر) پیشرفت بیشتری در سطح کارایی بدن به وجود می آید.

هر سال تمرینی برای یک ورزشکار می تواند به ۳ بخش تقسیم شود:

۱-      فصل بعد از مسابقات

۲-      فصل قبل از مسابقات

۳-      فصل مسابقات

اصول تمرینات سالانه در هر ۳ دسته ای که ذکر شد کاربرد دارند، اما از لحاظ شدت و مقدار تمرین وابسته به هر یک از اهداف ۳ گانه برنامه ها با هم تفوت دارند. وقتی یک برنامه تمرین با وزنه رو به رشد را آغاز می کنید باید شدت تمرین کم و مقدار آن متوسط رو به زیاد باشد تا یک حداقلی در بدن به وجود بیاید.

محققان روسی و آمریکایی در تمرینات با وزنه گزارش داده اند که تنوع در مقدار و شدت در برنامه های تمرینی با وزنه(یعنی همان تمرینات دوره ای)نتایج بهتری در مقایسه با برنامه هایی که در طول سال شدت و مقدار ثابت دارند به بار می آورند. فصل های تمرینات دوره ای بنا بر اهداف تمرینی مشخص می شوند.

منبع : ایرانی فیتنس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.