تمرینات بدنسازی ((سیستم تری ست))

تمرینات بدنسازی ((سیستم تری ست))

تمرینات بدنسازی ((سیستم تری ست))

راه های زیادی برای ترکیب کردن « ست » ها در تمرینات بدنسازی با یکدیگر وجود دارد. یکی از این راه ها « تری ست » ها هستند. که در این سیستم، سه حرکت بدون وقفه به منظور وارد آوردن فشار به یک عضله انجام می شوند. این نوع تمرین به علت افزایش پمپاژ ناگهانی خون در قلب و افزایش ضربان قلب در حین انجام حرکت به هیچ عنوان برای مبتدی ها و افراد نیمه حرفه ای مناسب نیست.برای انجام سیستم « تری ست » یک ورزشکار باید حد اقل دو سال سابقه تمرین جدی را داشته باشد.

در این روش می توان تنها یک بخش از عضلاتی را که دارای بخش های مختلف هستند، مورد تمرین قرار داد و هم بخش های مختلف آن ها را. همچنین می توان عضلات کوچک را از سه زاویه تحت فشار قرار داد.

از این روش هم در برنامه تمرینی دوران حجم و هم در زمان نزدیکی مسابقات به منظور تفکیک عضلانی میتوان استفاده کرد.

سینه:

برای هر سه بخش: پرس سینه هالتر + پرس زیر سینه دمبل + قفسه بالا سینه

برای یک بخش: قفسه بالا سینه + پرس بالا سینه

مثال: سرشانه

نشر از جانب + نشر خم + نشر از جلو

برای هر سه بخش: نشر خم + نشر از جانب + سرشانه هالتر از پشت

برای یک بخش: نشر از جانب + کول هالتر دست باز + سرشانه از پشت
تمرینات بدنسازی ((سیستم تری ست))
هالتر + پرس بالا سینه دمبل

جلو بازو هالتر ایستاده + هالتر لاری + دمبل میز شیب دار تک تک

جلو پا ماشین + هاک + اسکات

ساق پا دستگاه پرس + ساق پا خمیده + ساق پا ایستاده دستگاه

همان گونه که مشاهده می کنید می توان سیستم پیش خستگی را در اینجا نیز ترکیب کرد.

از این سیستم نباید بیشتر از یک حرکت در برنامه تمرینی گنجاند ،زیاده روی در  سیستم « تری ست » موجب تمرین زدگی،افزایش زمان بازیابی، افزایش احتمال آسیب دیدگی و شرایط کاتابولیک در بدن میشود.

منبع : مکس استار

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.