تمرينهاي ورزشي براي اصلاح پشت گود

تمرینهای ورزشی برای اصلاح پشت گود

تمرینهای ورزشی برای اصلاح پشت گود

اصول کلی حرکات: طراحی برنامه ی تمرینی برای اصلاح پشت گود باید به گونه ای باشد که اهداف زیر را تأمین کند:

ایجاد جنبش پذیری و افزایش دامنه ی حرکتی لازم در مهره های ستون فقرات.

کشش و انعطاف عضلات ناحیه ی خلفی ستون فقرات در ناحیه ی کمر.

تقویت عضلات بخش قدامی شکم شامل راست شکمی،مایل خارجی و مایل داخلی.

در همه ی موارد فوق باید از ایجاد فشار بر روی ستون مهره ها خودداری شود.
تمرین ۱
هدف:ایجاد جنبش پذیری در مهره های کمر

روش اجرا: دستها و زانوها روی زمین،سپس مهره های کمری را به حالت شل و آزاد رها کنبد و مجدداً مهره های کمری را به سمت بالا حرکت دهید،به طوری که در مهره های کمری فرورفتگی و برآمدگی ایجاد شود.این حرکت را چند مرتبه انجام دهید و پس از استراحت مجدداً تکرار کنید.

تمرین ۲
هدف: ایجاد انعطاف و کشش در بخش تحتانی عضلات راست کننده ی ستون فقرات

روش اجرا: روی باسن بنشینید،پاها را کشیده و رو به جلو نگه دارید،یکی از پاها را در جلو سینه جمع کنید و با دو دست پاشنه ی همین پا را محکم بگیرید سپس زانو را باز کنید.این حرکت را روی دو پا چند بار تکرار کنید.
تمرین ۳
هدف: تقویت عضلات شکم

روش اجرا: روی باسن بنشینید،پاهای خود را به سمت جلو بکشید و همانند حرکت قیچی به بالا و پایین ببرید.در اجرای این حرکت می توان دستها را از شست روی زمین گذاشت و یا اینکه دستها را بالا نگه داشت.

سایر تمرینهایی که در این مرحله باید انجام شود شامل خزیدن و همچنین شنای کرال پشت در استخر است.

منبع : فیتنس تیپس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.