پهلو

تقویت عضلات شانه و پهلو

پهلوبا انجام این ورزش ساده در مدتی کوتاه تغییرات چشمگیری را در فرم بدنتان ایجاد کنید.
وسیله‌ای که برای انجام این تمرین به آن نیاز دارید، یک عدد دمبل ۲ یا ۳ کیلوگرمی است. اندام‌های هدف در این تمرین شانه‌ها، شکم، و پهلو‌ها هستند.

۱٫بایستید و پا‌هایتان را به اندازه کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باز کنید.

عضلات شانه
دمبل را با دستِ راستتان در کنار پهلوی خود بگیرید و با دستِ چپ پشت سرتان را لمس کنید؛ به طوری که آرنج به سمت بیرون خم شود.
۲٫از کمر به سمت راست خم شوید، به طوری که دمبلِ موجود در دست راستتان در طولِ پای راست به سمت زانو‌ها برود (اجازه ندهید که تنه‌تان به جلو خم شود).
۳٫سپس به حالت اولیه برگردید.
۴٫این حرکت را ۳۰ بار انجام داده و سپس جهتِ خود را تغییر دهید. این تمرین را ۳ بار تکرار کنید.

منبع: تبیان

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.