تفاوت پشت بازو خوابیده هالتر میز صاف وشیبدار

تفاوت پشت بازو خوابیده هالتر میز صاف وشیبدار

 تفاوت پشت بازو خوابیده هالتر میز صاف وشیبدار

شاید پشت بازو خوابیده با هالتر را به عنوان یکی از حجم سازترین حرکات تمرینی پشت بازو می شناسید و سال هاست که از آن در برنامه های تمرین خود استفاده می کنید اما آیا می دانید تفاوت پشت بازو خوابیده هالتر روی میز صاف یا میز شیبدار چیست؟  پشت بازو خوابیده حرکتی عالی برای پرورش عضلات پشت بازو است. در این حرکت بخش بلند(head  Long ) عضلات سه سر می توانند از وزنه عقب تر(به طرف پیشانی )برده شود، تاًکید روی سر بلند بیشتر می شود. دلیلش این است که سر مذکور به استخوان شانه متصل است بنابراین هر چه بازوها عقب تر داده شوند،بخش بلند بیشتر تحت کشش قرار می گیرد وقوی تر هم می شود.

مدل استاندارد حرکت روی میز صاف اجرا می شود در حالی که بازوها عمود بر زمین قرار می گیرند و در نتیجه درگیری بخش بلند وکناری پشت بازوها در حد یکسان است. از طرفی وقتی که حرکت روی می شیبدار اجرا می شئد و بازوها بالای سر قرار می گیرند،کششی اضافی که روی بخش بلند پشت بازوها قرار می گیرد فشار روی این بخش را زیاد می کند.

بنابراین کسانی که می خواهند به توسعه عمومی تر در پشت بازوها برسند، بهتر است که حرکت را روی میز پرس صاف اجرا کنند و آنهایی که می خواهند روی سر بلند پشت بازو تاًکید داشته باشند باید سراغ مدل میز شیبدار بروند. بهتر است که در اکثر مواقع مدل میز صاف را اجرا کنید وهر از گاهی برای تنوعد آن را روی میز شیبدار انجام دهید. نکته مهم : این حرکت علاوه بر اینکه برای پرورش پشت بازوها انتخاب بسیار موًثر و خوبی است چنانچه با گرم کردن درست آرنج ها همراه نباشد، می تواند برای سلامت این مفصل خطرناک باشد. دلیل اینکه خیلی از بدنسازان حرفه ای تمرین پشت بازو خوابیده هاتلر جلوگیری نماید. چنانچه می خواهید آن را به عنوان حرکت اول برنامه اجرا کنید حداقل ۲الی۳ ست سبک از این حرکت برای گرم کردن آرنج ها انجام دهید.

منبع : jafarpoor.com

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.