تجزیه و تحلیل حرکات جلو بازو ( از نگاه لی هنی قهرمان ۸ دوره مستر المپیا )

تجزیه و تحلیل حرکات جلو بازو ( از نگاه لی هنی قهرمان ۸ دوره مستر المپیا )

 تجزیه و تحلیل حرکات جلو بازو ( از نگاه لی هنی قهرمان ۸ دوره مستر المپیا )

لی هنی می گویید : سخت است که بتوان در مورد هیچ حرکتی واژه بهتر بودن از حرکت دیگری را بکار برد. هر حرکتی عضلات شما را از راههای متفاوتی تحت فشار می گذارد، و بنابراین هر یک می تواند برابتان ارزشمند باشد. باید هر یک را مستقل از هم ولی با ارزشی برابر، ارزیابی کنید. بخصوص وقتی صحبت از تمرین جلوبازوست ، این مسئله بیشتر صدق می کند . حقیقت این است که اغلب حرکات جلو بازو شامل نزدیک کردن ساعد به سمت استخوان بازو هستند و در واقع این تنها دسته از حرکاتی است که می توانید برای ساختن جلوبازو انجام دهید، ولی انواع متفاوتی از این حرکات وجود دارد.و انواعی که شما در برنامه تمرین خود استفاده می کنید بستگی به اهداف شخصی شما در تمرین دارد.

فرض می کنیم هدف شما افزودن مقدار قابل توجهی بر حجم بازویتان است.شاید حتی به این فکر هستید که روزی در رقابت های پرورش اندام شرکت کنید. در چنین شرایطی ، توصیه می کنم هم جلوبازو دمبل ایستاده و هم جلوبازو با دمبل روی میز شیبدار را در برنامه تمرین بازوی خود بکار بگیرید. دلایلش را هم در ادامه خواهید دید :

جلو بازو دمبل ایستاده ، یک حرکت حجم ساز عالی بشمار می آید.می توانید در آن از وزنه های سنگینی استفاده کنید. اگرچه فرم مناسب اجرا همواره در بدنسازی ارزش زیادی دارد ، ولی در صورت نیاز ، برای اینکه وزنه های بیشتری جابجا کنید می توانید کمی هم از تقلب در اجرا استفاده کنید. چه انتخاب شما اجرای حرکت بصورت متناوب باشد یا اجرای جفت دست بستگی به خودتان دارد. من از اجرای تک دست حرکت استفاده می کردم، ولی حالا اجرای حرکت بصورت جفت دست را بیشتر دوست دارم – مشابه اجرای جلوبازو هالتر ، ولی در عوض بوسیله دمبل .

حرکت جلوبازو دمبل خوابیده روی میز شیبدار بیشتر برای تمرکز روی فرم جلوبازو مناسب است. آنها بخش بالایی بازوی شما را پر می کند تا بازویتان بلندتر بنظر بیاید. دلیلش این است که می توانید به کشش عالی در پایین دامنه حرکت و اوج انقباض خوبی در بالای دامنه دست یابید.همچنین حرکت محکمتری نسبت به جلوبازو ایستاده با دمبل است، بنابراین نباید به آن اندازه از وزنه های سنگین استفاده کنید.

من جلوبازو دمبل خوابیده روی میز شیبدار را حرکتی جانشین برای جلوبازو روی میز لاری می دانم. هر دو حرکت در زاویه مشابهی اجرا می شوند، و هر دو برای دستیابی به کششی خوب در بازو و توسعه کامل بازو در دو انتهای عضله عالی هستند. شاید بخواهید هر چند هفته در میان، این دو حرکت را با هم جایگزین کنید.

حالا که صحبت در مورد حرکات مختلف بازوست ،من برنامه کاملی را هم برای بازو در انتها در اختیارتان گذاشته ام. برنامه با جلوبازو ایستاده با دمبل شروع می شود و اجرای چهارست شش تا هشت تکراری.

استفاده از رنج پایین تر برای تکرارها را برای حرکات حجم ساز دوست دارم. سپس سراغ جلوبازو دمبل روی میز شیبدار بروید یا جلوبازو دمبل روی میز لاری. چهارست ۱۰ تا ۱۲ تکراری اجرا کنید ؛ اگر در توانتان هست، زمان استراحت را در اغلب ستها در حد ۳۰ ثانیه حفظ کنید. از آن نقطه ، سراغ جلو بازو دمبل تک خم بروید ، که حرکت ارزشمندی است برای تمرکز روی پیک جلوبازو. باز هم چهار ست ۱۰ تا ۱۲ تکرار.

این حرکت آخر را یک هفته در میان اجرا کنید . بر این باورم که احتمال تمرین زدگی برای عضله جلوبازو زیاد است ، بنابراین انجام هشت ست و دوازده ست بصورت یک هفته در میان بنظرم کاملاً کافی خواهد بود.
 تجزیه و تحلیل حرکات جلو بازو ( از نگاه لی هنی قهرمان ۸ دوره مستر المپیا )
امیدوارم این برنامه شما را به اهدافتان نزدیک تر کند.

برنامه تمرین پیشنهادی لی هنی تنها با تمرکز بر حرکات با دمبل

حرکت                                          ست                      تکرار

جلوبازو ایستاده با دمبل                               ۴                             ۶-۸

جلوبازو خوابیده روی میز شیبدار با دمبل        ۴                            ۱۰-۱۲

جلوبازو دمبل تک خم                                ۴                            ۱۰-۱۲

منبع : مجله فلکس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.