بهترین زمان برای تمرین عضلات شکم

بهترین زمان برای تمرین عضلات شکم

 بهترین زمان برای تمرین عضلات شکم

شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که تمرین عضلات شکم در ابتدای تمرین بهتر است یا در انتهای تمرین ؟

پیشنهاد معمول ما به شما این است که عضلات شکم و دیگر بخش های ناحیه کمر از جمله عضلات فیله و پهلورا در انتهای جلسه تمرین دهید ، برای این که خستگی ناشی از آن مانع انجام تمرین عضلات بزرگ بدن با حداکثر قدرت و انرژی نشود .

ولی برخی بدنسازان هستند که تمایل دارند تمرین شکم را در ابتدای جلسه تمرین اجرا کنند با این هدف که برای تمرین دیگر بخشها ، گرم و آماده شوند یا با این توجیه که در انتهای تمرین تمایل و انرژی کافی برای تمرین شکم ندارند ، ولی آیا چنین کاری در میزان قدرت فرد تداخل ایجاد نمی کند ؟

تحقیقات چه می گویند ؟

اخیراً تحقیقی در زمینه اینکه آیا حرکات شکم در شروع جلسه تمرین می تواند در میزان توان فرد در طول تمرین اثر منفی داشته باشد، انجام شده و نتایج مهمی را به دنبال داشته است. در این تحقیق تعدادی از بدنسازان باتجربه تحت آزمایش قرار گرفتند و از آنها خواسته شد تا حرکت اسکوات را با وزنه ای معادل شش تکرار حداکثرشان در یک جلسه پس از تمرین شکم و پهلو و در جلسه دیگر پیش از تمرین شکم و پهلو اجرا کنند.

تمرین شکم و پهلو آنها شامل چرخش به طرفین با وزنه شامل سه ست ۱۵ تکراری ، به دنبال آن سه ست بالا آوردن پا در حالت آویزان تا رسیدن به ناتوانی وسپس سه ست کرانچ تا رسیدن به ناتوانی بود.

محققان گزارش کردند اجری تمرینات مذکور در ابتدای جلسه تمرین باعث شد تا افراد تحت آزمایش بطور متوسط تعداد تکرار هایی که توانستند در هر ست از حرکت اسکوات اجرا کنند یک تا دو تکرار نسبت به زمانی که اسکوات را پیش از تمرین شکم اجرا کردند،کاهش یابد.
 بهترین زمان برای تمرین عضلات شکم

 بنابراین هر چند شاید انجام تمرین شکم در ابتدای جلسه تمرین راه خوبی باشد، برای اینکه از وسوسه طفره رفتن از انجام آن در انتهای تمرین اجتناب کنید، ولی می تواند توان و قدرت شما در طول تمرین دیگر بخش های بدن را تحت تاًثیر منفی قرار دهد.

البته تحقیق مذکور تنها در مورد تاًثیر تمرین شکم بر حرکت اسکوات انجام شده ، ولی از آنجایی که عضلات شکم و نواحی اطراف کمر نقش پشتیبان را برای نخاع و ستون فقرات ایفا می کنند ، که برای تولید قدرت برای عضلات بالا تنه و پایین تنه ضروری هستند، خستگی در این نواحی علاوه بر کاهش توان شما در استفاده از وزنه های سنگین ریسک بروز آسب دیدگی را هم در حرکات سنگین افزایش خواهد داد.

 بنابراین توصیه ما همچنان بر ابن است که تمرین شکم را پس از انجام دیگر بخش های اصلی وعضلات بزرگتر بدن اجرا کنید. اگر در انتهای تمرین احساس می کنید که به دلیل کمبود وقت نمی توانید زمان کافی برای تمرین شکم اختصاص دهید، می توانید آن را به صورت سوپرست با دیگر عضلات کوچک مثل ساق پا یا ساعد در انتهای تمرین اجرا کنید، یا اینکه زمان دیگری از روز را به حرکات شکم اختصاص دهید.

منبع : jafarpoor.com

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.