بهترین حرکات برای پایین زیر بغل ( سیلویو ساموئل )

بهترین حرکات برای پایین زیر بغل ( سیلویو ساموئل )

 بهترین حرکات برای پایین زیر بغل ( سیلویو ساموئل )

اگر نتوانید زیر بغل های خود را بخوبی در فیگور زیر بغل از جلو مشاهده کنید، بدین معنا است که از لحاظ توسعه بخش تحتانی زیر بغل دارای ضعف هستید. متوجه شده ام که بر عکس گرفتن مچ در حرکات زیر بغل  به درگیری خوب بخش تحتانی زیر بغل کمک می کند. می توانید زیر بغل سیمکش را مچ بر عکس اجرا کنید به طوری که فاصله دست ها حدود عرض شانه باشد. حین انجام این مدل باید بدن را صاف نگهدارید و از متمایل کردن آن به طرف عقب امتناع کنید.

برای حرکت زیر بغل قایقی هم دستگیره بلند را به کابل متصل می کنم و مثل سیمکش مچ برعکس آن را اجرا می کنم. در حرکت قایقی میله باید به طرف شکم کشیده شود. چنانچه میله به طرف بخش بالای شکم کشیده شود درگیری بخش بالایی عضلات پشت بیش از حد می شود. در بخش بالایی هر تکرار آرنج ها را از بدن دور کنید و بخش تحتانی زیر بغل را به خوبی منقبض نمائید.

از این مقدار وزنه کاربردی را اندکی کاهش دهید واهمه ای نداشته باشید، چرا که شاید برای حس بهتر عضلات نیاز به این کاهش وزنه داشته باشید. همچنین می توانید زیر بغل هالتر خم را نیز به صورت مچ بر عکس اجرا کنید درست مثل دوریان یتس.

حرکت دیگری که برای بخش تحتانی زیر بغل مفید است. اگر در باشگاه دستگاه این حرکت را دارید بدون تعلل از آن استفاده کنید. در غیر این صورت می توانید حرکت زیر بغل سیمکش قبازو صاف یا مدل اصلی آن یعنی دمبل را اجرا کنید.

منبع : jafarpoor.com

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.