برنامه تمرینی حجم بازو

برنامه تمرینی حجم بازو

برنامه تمرینی حجم بازو

تمامی بدنسازان بدنبال یک بازوی برجسته و ستبر می باشندو شاید این مدل بازوی آرزوی تمامی بدنسازان باشد.اما متاسفانه بسیاری از کسانی که برای تحقق بخشیدن به این رویای خود برنامه ریزی و تمرین کرده و تغذیه و حتی دوپینگ می کنند در اثر اشتباهات عمدی و سهوی و مخصوصا که در تمرین دادن این عضلات مرتکب می گردند هرگز موفق به ساختن و تراشیدن عضلات دو سر بازوی قابل عرضه در روز داروی نمی شوند.

بدون داشتن تغذیه ورزشی مناسب و بدون تامین نیازهای بدن به انرژی و مواد غذایی اعم از درشت و ریز مغذی ها، به جرات می توان گفت که رشدی نیز در عضلات اتفاق نخواهد افتاد و تمرینات سنگین و حتی شدید کاملاً علمی و تخصصی نیز به منزله هیچ می باشد یعنی ورزشکار از تمرینات خود تنیجه ی مطلوبی نمیگیرد.

امروز یک برنامه تمرین برای بازو برای شما دوستداران ورزش بدنسازی آماده کردیم تا در طی ۴ هفته به تنیجه مطلوب و باورنکردنی برسید.

هفته اول :

– جلوبازو با هالتر EZ ایستاده ۶-۸*۳

– جلو بازو جفت دمبل بر روی میز بالا سینه ۶-۸*۳

– پشت بازو سیم کش ۱۲-۱۰ * ۲

– پشت بازو پرسی ۶-۸*۳

هفته دوم :

– جلوبازو با هالتر EZ ایستاده ۶-۸*۳

-جلو بازو جفت دمبل بر روی میز پرس سینه ۶-۸*۳

– پشت بازو سیم کش + دمبل ایستاده  ۱۲-۱۰ * ۲

– پشت بازو پرسی ۶-۸*۳
برنامه تمرینی حجم بازو
هفته سوم :

– جلوبازو با هالتر EZ ایستاده ۶-۸*۳

-جلو بازو تک دمبل ایستاده ۶-۸*۳

– پشت بازو خوابیده هالتر  ۱۲-۱۰ * ۲

– پشت بازو پرسی ۶-۸*۳

– مچ با هالتر: ۱۰- ۸ * ۲

– ساعد با هالتر (دست برعکس): ۱۰- ۸ * ۲

هفته چهارم : ( در هفته چهارم ستر ها را کم کنید و با وزنه سنگین تمرین کنید)

– جلوبازو با هالتر EZ ایستاده ۶-۸*۳

– جلو بازو تک دمبل ایستاده ۶-۸*۳

– پشت بازو خوابیده هالتر  ۱۲-۱۰ * ۲

– پشت بازو پرسی ۶-۸*۳

– مچ با هالتر: ۱۰- ۸ * ۲

– ساعد با هالتر (دست برعکس): ۱۰- ۸ * ۲

منبع : ایرانی فیتنس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.