بارفیکس دست جمع

بارفیکس دست جمع

بارفیکس دست جمع

آموزش کامل حرکت بارفیکس دست جمع

هدف:

بخش پایینی عضله بزرگ پشتی

شروع:

بارفیکس را با دستانی به اندازه عرض شانه ها طوری که کف دست ها رو به بدن باشد بگیرید و با پاهای صاف، کاملا آویزان شوید.

اجرا:

با انقباض عضلات پشت، چانه را به میله نزدیک کنید،سپس به آرامی به وضعیت اول برگردید.

نکته: در تمام حرکات بارفیکس تصور کنید باید آرنج ها را به دو طرف دنده ها بچسبانید نه اینکه چانه را به میله نزدیک کنید. به این ترتیب حرکت برایتان ساده تر خواهد شد و برای بالا رفتن بیشتر از عضلات پشت به جای جلو بازوها استفاده می کنید که بزرگ تر و قوی تر هستند.

منبع : ایرانی فیتنس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.