بارفیکس تناوبی

بارفیکس تناوبی

بارفیکس تناوبی

آموزش کامل حرکت بارفیکس تناوبی

هدف:

بخش بالایی عضله بزرگ پشتی


شروع:

بارفیکس را با دستانی بازتر از عرض شانه ها طوری بگیرید که کف دست ها رو به بیرون باشد و با پاهای جمع یا صاف آویزان شوید.

اجرا:

خود را بالا بکشید و چانه را به پشت دست چپ نزدیک کنید. سپس به آرامی پایین رفته و در تکرار بعدی چانه را به پشت دست راست نزدیک نماید.

نکته:

این تکنیک غیر معمول باعث تقویت عضلات تثبیت کننده عمقی در بخش بالایی شما خواهد شد.

منبع : ایرانی فیتنس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.