بارفیکس ؛ آشنای قدیمی

بارفیکس ؛ آشنای قدیمی

 بارفیکس ؛ آشنای قدیمی

بارفیکس حرکتی است که همه از دوره دبستان با آن آشنامی شویم و علی رغم اینکه فقط با وزن بدن اجرا می شود، اما برای خیلی از بدنسازان پیشرفته هم حرکت دشواری است. اکثر کسانی که زیر بغل های خوب و خوش ساختی دارند، در حرکت بارفیکس تبحر وقدرت بالایی دارند. قدیمی ها بهتر می دانند که آرنولد تا جه حد روی حرکت بارفیکس تمرین می کرد و چقدر در آن قوی بود. یکی از راه های پیشرفت در بارفیکس این است که از همان دوره های ابتدایی تمرین آن را به عنوان بخش ثابتی از تمرینات زیر بغل خود جای دهید تا به مرور زمان در آن قوی وقوی تر شوید.

هر چقدر که در بارفیکس قوی تر شوید، معنایش این است که عضلات پشت تان پتانسیل و قدرت بیشتری برای رشد خواهند داشت. بعضی ها که در حرکت بارفیکس قوی می شوند حین انجام حرکت به خودشان وزنه آویزان می کنند تا مقاومت اضافی تولید کنند.

از طرف دیگر بعضی ها هستند که بارفیکس کمکی را با دستگاه انجام می دهند اما به نظر این دستگاه نمی تواند شما را در حرکت بارفیکس خیلی تقویت نماید حتی یک تکرار بارفیکس اجرا کنید، بهتر است یار تمرینی تان پاها را از پشت بگیرد و کمک تان دهد تا اینکه بخواهید از بارفیکس کمکی استفاده کنید.

البته کسانی که اضافه وزن شدید دارند یا افراد مسن تر که نمی توانند بارفیکس استاندارد را انجام دهند می توانند از بارفیکس کمکی در تمرینات خود استفاده کنند.
 بارفیکس ؛ آشنای قدیمی

بعضی ها تصور می کنند زیر بغل سیمکش جانشین بارفیکس می شود اما حقیقت این است که خیلی ها زیر بغل سیمکش را با سنگینترین وزنه ها اجرا می کننداما در انجام بارفیکس ۳ تا ۴ تکراری شکست می خورند. این دو حرکت علی رغم شباهتی که با هم دارند اما تاًثیرات متفاوت و مستقلی دارند.

انجام حرکت به صورت دست باز باعث می شود عمده فشار روی بخش بالایی پشت اعمال شود واجرای مچ برعکس و دست جمع آن فشار را به طرف بخش نحتانی زیر بغل و همچنین جلوبازوها منتفل می نماید.

برای انجام حرکت به این نکات توجه کنید :

به طوری که کف دست ها رو به جلو باشد میله بارفیکس را با فاصله ای متوسط بگیرید که حدود عرض شانه باشد.در بخش شروع باید کامل آویزان باشید.

« حال بازدم کنید و بدن را بالا بکشید تا جایی که سر از دست ها بالاتر برود. روی منقبض کردن عضلات پشت تمرکز کنید و فکر کنید بازوها دستگیره هستند یعنی از بازوها کار نکشید.»

بعد از مکث کوتاهی در بخش انقباض ، نفس بگیرید و به آرامی بدن را پائین باز گردانید تا بازوها مجدد صاف شوند و عضلات زیر بغل کاملاً تحت کشش قرار بگیرند.

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.