اندازه گیری درصد چربی

اندازه گیری درصد چربی

اندازه گیری درصد چربی

زمانی که از دست دادن چربی، موردنظر باشد، تنها مقدار وزن کاهش یافته ملاک نیست، شما می خواهید چربی از دست دهید در حالیکه باید عضلات را حفظ کنید یا حتی عضله بسازید. سپس، به راهی برای محاسبه درصد چربی بدن نیاز دارید. این مسئله در زمان افزایش وزن هم صادق است، یعنی زمانی که قصد افزودن عضله با حداقل افزایش در مقدار چربی بدن را دارید.

در این زمان باید مقدار چربی بدن را تحت نظر داشته باشید، تا بتوانید محاسبه کنید چه مقدار از وزنی که اضافه کرده اید مربوط به افزایش وزن عضلانی و چه مقدار مربوط به وزن چربی است و استراتژیهای لازم برای به حداقل رساندن چربی را طراحی کنید.

راههای مختلفی برای محاسبه دقیق درصد چربی بدن وجود دارد که اغلب مشکل و پرهزینه بوده یا به وسایل و تجهیزات ویژه ای نیاز دارند که ممکن است براحتی در دسترس نباشد

در ادامه قصد داریم به دو روش نسبتاً ساده برای محاسبه درصد چربی بدن و درصد حجم خالص عضلانی بپردازیم.

روش اول:

مرحله اول: دست راست خود را به حالت آزاد در کنار بدن قرار داده و از دوست خود بخواهید تا نقطه میانی بین شانه و آرنج شما را مشخص کند، در قسمت پشت بازو.

مرحله دوم: دوستتان باید بوسیله انگشت شست و سبابه اش از قسمت مشخص شده پوست و چربی را کشیده و در اصل از عضله جدا کند.

مرحله سوم: دوستتان باید ضخامت پوستی که در دستش نگه داشته را توسط خط کش اندازه گیری و ثبت کند. ( خط کش را روی پوست فشار ندهد)

مرحله چهارم: باید مرحله دو و سه را چند بار تکرار و متوسط اعداد ثبت شده را محاسبه کنید.( چنانچه مراحل گفته شده بدرستی و با دقت اجرا شود اعداد بدست آمده در هر بار اندازه گیری باید به هم نزدیک باشند و در صورتیکه بعضی از اعداد تفاوت زیادی با بقیه دارند آنها را حذف کنید.)

مرحله پنجم: درصد چربی بدنتان را بوسیله جدول زیر محاسبه کنید.

جدول درصد چربی

درصد چربی در زنان درصد چربی در مردان اعداد اندازه گیری شده بر اساس میلی متر
بین ۸ تا ۱۳ بین ۵ تا ۹( درصد) کمتر از۶( میلی متر)
بین ۱۳ تا ۱۸ بین ۹ تا ۱۳ بین ۶ تا ۱۳
بین ۱۸ تا ۲۳ بین ۱۳ تا ۱۸ بین ۱۳ تا ۱۹
بین ۲۳ تا ۲۸ بین ۱۸ تا ۲۲ بین ۱۹ تا ۲۵
بین ۲۸ تا ۳۳ بین ۲۲ تا ۲۷ بین ۲۵ تا ۳۸

روش دوم:

آقایان:

۶۳۵/۱- ( وزنه بدن بر حسب پوند) ۰۸۲/۱+۴۲/۹۴= وزن بدن بدون چربی( بر حسب پوند) ( دورکمر از روی ناف بر حسب سانتی متر).

برای خانمها:

( وزن بدن بر حسب کیلوگرم)۷۳۲/۰+۹۸۷/۸= وزن بدن بدون چربی( بر حسب کیلوگرم)( دور ساعد بر اساس سانتیمتر)۴۳۴/۰+( دورکمر بر اساس سانتیمتر)۲۰۵/۱+.

و در آخر

۱۰۰( وزن بدن/ وزن بدن بدون چربی- وزن بدن)= درصد چربی بدن.

یادآوری:

۱/ وزن بر حسب پوند = وزن بر حسب کیلوگرم۲/۲

۲/ وزن بر حسب کیلوگرم = وزن بر حسب پوند ۴۵/۰

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.